De bijzondere wet rond de hervorming van de civiele veiligheid dateert van 15 mei 2007, maar er is nog steeds geen concrete invulling van het statuut. Begin juni knoopte minister Milquet gesprekken over de rechtspositie aan met de vakbonden, maar er werd volgens Mil Luyten (ACOD) nog geen vooruitgang geboekt. "Sinds meer dan twee jaar werden er allerlei onderdelen van statuut voor het personeel aan de vakbonden voorgelegd, die telkenmale becommentarieerd werden zonder dat er concrete antwoorden van de minister kwamen. Meer dan zes jaar na publicatie van de wet probeert mevrouw Milquet nu sinds begin juni de nieuwe rechtspositie (geldelijk- en administratief statuut en een arbeidstijdwet), door de strot van de vakbonden te duwen. Zij wil blijkbaar voor 19 juli landen, de dag van de laatste ministerraad voor het zomerreces." Luyten hekelt het voorstel dat de eindeloopbaanregeling facultatief wordt "en dus geen garanties biedt". Het federaal statuut voorziet ook maar 26 vakantiedagen, terwijl Vlaamse brandweermannen nu 30 tot 35 vakantiedagen hebben, wat een aantasting van verworvenheden is. Daarnaast voorziet de arbeidstijdwet de mogelijkheid om 48 uur te werken, terwijl dat voor de vakbonden 38 moet zijn en overschrijdingen maar in bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen. (Belga)

De bijzondere wet rond de hervorming van de civiele veiligheid dateert van 15 mei 2007, maar er is nog steeds geen concrete invulling van het statuut. Begin juni knoopte minister Milquet gesprekken over de rechtspositie aan met de vakbonden, maar er werd volgens Mil Luyten (ACOD) nog geen vooruitgang geboekt. "Sinds meer dan twee jaar werden er allerlei onderdelen van statuut voor het personeel aan de vakbonden voorgelegd, die telkenmale becommentarieerd werden zonder dat er concrete antwoorden van de minister kwamen. Meer dan zes jaar na publicatie van de wet probeert mevrouw Milquet nu sinds begin juni de nieuwe rechtspositie (geldelijk- en administratief statuut en een arbeidstijdwet), door de strot van de vakbonden te duwen. Zij wil blijkbaar voor 19 juli landen, de dag van de laatste ministerraad voor het zomerreces." Luyten hekelt het voorstel dat de eindeloopbaanregeling facultatief wordt "en dus geen garanties biedt". Het federaal statuut voorziet ook maar 26 vakantiedagen, terwijl Vlaamse brandweermannen nu 30 tot 35 vakantiedagen hebben, wat een aantasting van verworvenheden is. Daarnaast voorziet de arbeidstijdwet de mogelijkheid om 48 uur te werken, terwijl dat voor de vakbonden 38 moet zijn en overschrijdingen maar in bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen. (Belga)