België krijgt in totaal 32 brandweerzones. Ze komen in de plaats van de huidige brandweerkorpsen, die vaak per gemeente opereren.

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft maandag een eerste stap in die brandweerhervorming gezet. Ze ondertekende een overeenkomst met de burgemeesters uit 17 nieuwe, eengemaakte brandweerzones.

Het is de bedoeling dat de samenvoeging van de brandweerkorpsen leidt tot grotere 'hulpverleningszones' die over de gemeentegrenzen heen opereren. De 17 zones waarmee een overeenkomst werd ondertekend hebben voorlopig echter nog het statuut van operationele prezones (OPZ's) omdat ze nog geen rechtspersoonlijkheid hebben.

Binnen de prezones zullen de brandweerkorpsen voortaan samenwerken op het terrein. Ze maken ook afspraken op het vlak van management, personeel en materiaal. De schaalvergroting heeft volgens Turtelboom het voordeel dat de tussenkomsten van de brandweer doeltreffender en sneller verlopen.

Dit jaar gaat 32,6 miljoen euro naar de brandweerhervorming. Het grootste deel daarvan (21,3 miljoen) is bestemd voor de oprichting van de OPZ's. Daarnaast gaat zes miljoen euro naar opleiding en drie miljoen naar rekrutering.

België krijgt in totaal 32 brandweerzones. Ze komen in de plaats van de huidige brandweerkorpsen, die vaak per gemeente opereren.Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft maandag een eerste stap in die brandweerhervorming gezet. Ze ondertekende een overeenkomst met de burgemeesters uit 17 nieuwe, eengemaakte brandweerzones. Het is de bedoeling dat de samenvoeging van de brandweerkorpsen leidt tot grotere 'hulpverleningszones' die over de gemeentegrenzen heen opereren. De 17 zones waarmee een overeenkomst werd ondertekend hebben voorlopig echter nog het statuut van operationele prezones (OPZ's) omdat ze nog geen rechtspersoonlijkheid hebben.Binnen de prezones zullen de brandweerkorpsen voortaan samenwerken op het terrein. Ze maken ook afspraken op het vlak van management, personeel en materiaal. De schaalvergroting heeft volgens Turtelboom het voordeel dat de tussenkomsten van de brandweer doeltreffender en sneller verlopen. Dit jaar gaat 32,6 miljoen euro naar de brandweerhervorming. Het grootste deel daarvan (21,3 miljoen) is bestemd voor de oprichting van de OPZ's. Daarnaast gaat zes miljoen euro naar opleiding en drie miljoen naar rekrutering.