De kwaliteit van de interventies lijdt volgens de vakbonden zodanig zwaar onder het personeelstekort dat er potentieel gevaarlijke situaties ontstaan. Zo kon bijvoorbeeld de brandweerpost Overijse om die reden een tijd terug geen gehoor geven aan een noodoproep voor brand en moesten brandweerlui van Haacht aan omstaanders vragen om te helpen bij het aansluiten van brandslangen om het blussen mogelijk te maken. Ook met de levering van kledij en de reiniging van gecontamineerde kledij loopt het geregeld mis. De vakbonden zijn bovendien niet te spreken over het uitblijven van een evaluatie van het nieuwe arbeidsregime, waarmee in vier van de acht brandweerposten gestart werd, en het niet naleven van wetten inzake de arbeidstijd en minimale middelen bij een uitruk. Ze wijzen er voorts op dat anderhalf jaar na de start van de zone er nog steeds geen meerjarenbeleidsplan uitgewerkt werd. Met de keuze voor een administratieve staking willen de vakbonden naar eigen zeggen enkel de zone treffen en niet de burger, "want die dreigt mee slachtoffer te worden van de problemen binnen de zone". Ondanks het feit dat de staking al op maandag 25 juli werd aangekondigd in een open brief aan de verantwoordelijken van de zone werden de vakbonden tot dusver nog niet uitgenodigd voor overleg. (Belga)

De kwaliteit van de interventies lijdt volgens de vakbonden zodanig zwaar onder het personeelstekort dat er potentieel gevaarlijke situaties ontstaan. Zo kon bijvoorbeeld de brandweerpost Overijse om die reden een tijd terug geen gehoor geven aan een noodoproep voor brand en moesten brandweerlui van Haacht aan omstaanders vragen om te helpen bij het aansluiten van brandslangen om het blussen mogelijk te maken. Ook met de levering van kledij en de reiniging van gecontamineerde kledij loopt het geregeld mis. De vakbonden zijn bovendien niet te spreken over het uitblijven van een evaluatie van het nieuwe arbeidsregime, waarmee in vier van de acht brandweerposten gestart werd, en het niet naleven van wetten inzake de arbeidstijd en minimale middelen bij een uitruk. Ze wijzen er voorts op dat anderhalf jaar na de start van de zone er nog steeds geen meerjarenbeleidsplan uitgewerkt werd. Met de keuze voor een administratieve staking willen de vakbonden naar eigen zeggen enkel de zone treffen en niet de burger, "want die dreigt mee slachtoffer te worden van de problemen binnen de zone". Ondanks het feit dat de staking al op maandag 25 juli werd aangekondigd in een open brief aan de verantwoordelijken van de zone werden de vakbonden tot dusver nog niet uitgenodigd voor overleg. (Belga)