Een gespecialiseerde firma zal zaterdagavond alle restanten rond het gebouw zorgvuldig opruimen. De brandweer brengt de buurtbewoners hiervan momenteel op de hoogte. "Er is geen reden tot ongerustheid, er zijn geen aanwijzingen dat er tijdens en na de brand asbestvezels verspreid werden in de wijdere omgeving", luidt het. De milieudeskundige van de stad zal samen met de brandweer alles coördineren en opvolgen. (Belga)

Een gespecialiseerde firma zal zaterdagavond alle restanten rond het gebouw zorgvuldig opruimen. De brandweer brengt de buurtbewoners hiervan momenteel op de hoogte. "Er is geen reden tot ongerustheid, er zijn geen aanwijzingen dat er tijdens en na de brand asbestvezels verspreid werden in de wijdere omgeving", luidt het. De milieudeskundige van de stad zal samen met de brandweer alles coördineren en opvolgen. (Belga)