Het laattijdig corrigeren van het bedrag van de inkomstenbelastingen dat de gewesten doorgestort krijgen, is onbehoorlijk bestuur van de federale administratie. Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bij zijn aankomst aan het Overlegcomité.

CD&V-vicepremier Kris Peeters zei dat het punt van de minderinkomsten voor de gewesten officieel niet geagendeerd staat op het Overlegcomité, maar verwachtte wel vragen van de gewesten. "Dit is één van de gevolgen van de zesde staatshervorming. De financieringswet is heel ingewikkeld. De nieuwe regeling wordt voor het eerst toegepast, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich uiteindelijk zal schikken." Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) stelde zich alvast heel wat vragen bij de berekingswijze. "We hebben daar geen controle over", stelde hij.

'Om te lachen'

Vejo
© Vejo

Bourgeois wees erop dat de Vlaamse regering een voorzichtige begroting voor dit jaar had opgesteld, waarbij rekening gehouden werd met een lagere groei en reeds een buffer werd aangelegd voor de eventuele herziening van de inkomsten uit de inkomstenbelastingen in 2018. De afspraak was immers dat de herziening van de cijfers pas in 2018 zou gebeuren. Wat nu gebeurt is, is volgens Bourgeois niet voor herhaling vatbaar.

Dat de fiscale administratie nu laatttijdig het cijfer herziet - waardoor Vlaanderen een kleine 400 miljoen euro minder krijgt -, is voor de Vlaamse regeringsleider "onbehoorlijk bestuur" en maakt de Vlaamse begrotingscontrole "om te lachen". Het komt er voor hem op aan te kijken hoe het probleem van de onzekerheid over de inkomsten opgelost kan worden.

Geert Bourgeois, Karl Meersman
Geert Bourgeois © Karl Meersman

Bourgeois haalde ook uit naar de nieuwe financieringswet, die N-VA steeds heeft bestreden. De gewesten krijgen nu opcentiemen op de belastingen en die gaan op en neer. Vroeger was dat met de dotaties niet zo, aldus de Vlaamse minister-president. Door het nieuwe systeem dreigt Vlaanderen nu niet alleen in de problemen te komen met de Europese ESER-normen inzake de uitgaven (onder meer de PPS-financiering), maar ook aan de inkomstenzijde. Hij wees er nog op dat het voor de Vlaamse regering onmogelijk wordt om alles in één keer weg te werken en ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht blijft. Volgens de Hoge Raad voor Financiën mag Vlaanderen overigens tot 750 miljoen euro in het rood gaan, merkte hij nog op. "Ik ga voor budgettaire correctheid", aldus nog Geert Bourgeois.

'Wij hebben ook tegenvallers gehad'

Bij Open VLD relativeerden vicepremier Alexander De Croo en Vlaams begrotingsminister Annemie Turtelboom het probleem. "De zesde staatshervorming biedt voor Vlaanderen ook heel wat opportuniteiten", vond Turtelboom. Ze erkende dat de timing van de herziening van de inkomsten voor Vlaanderen "erg scherp" is, zo vlak voor de begrotingscontrole, "maar op termijn wordt dit uitgevlakt". De Croo erkende dat het beter geweest was dat de administratie vroeger gecommuniceerd zou hebben over de correcties, "maar sneller en fout is niet beter". Hij wees erop dat meer fiscale autonomie ook meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt. "Dit is een federale meevaller, maar we hebben ook tegenvallers gehad, zoals de rekenfout van 400 miljoen euro bij de pensioenen en de minder inkomsten van 200 miljoen euro van de Nationale Bank". (Belga/TE)

Het laattijdig corrigeren van het bedrag van de inkomstenbelastingen dat de gewesten doorgestort krijgen, is onbehoorlijk bestuur van de federale administratie. Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bij zijn aankomst aan het Overlegcomité. CD&V-vicepremier Kris Peeters zei dat het punt van de minderinkomsten voor de gewesten officieel niet geagendeerd staat op het Overlegcomité, maar verwachtte wel vragen van de gewesten. "Dit is één van de gevolgen van de zesde staatshervorming. De financieringswet is heel ingewikkeld. De nieuwe regeling wordt voor het eerst toegepast, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich uiteindelijk zal schikken." Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) stelde zich alvast heel wat vragen bij de berekingswijze. "We hebben daar geen controle over", stelde hij. Bourgeois wees erop dat de Vlaamse regering een voorzichtige begroting voor dit jaar had opgesteld, waarbij rekening gehouden werd met een lagere groei en reeds een buffer werd aangelegd voor de eventuele herziening van de inkomsten uit de inkomstenbelastingen in 2018. De afspraak was immers dat de herziening van de cijfers pas in 2018 zou gebeuren. Wat nu gebeurt is, is volgens Bourgeois niet voor herhaling vatbaar. Dat de fiscale administratie nu laatttijdig het cijfer herziet - waardoor Vlaanderen een kleine 400 miljoen euro minder krijgt -, is voor de Vlaamse regeringsleider "onbehoorlijk bestuur" en maakt de Vlaamse begrotingscontrole "om te lachen". Het komt er voor hem op aan te kijken hoe het probleem van de onzekerheid over de inkomsten opgelost kan worden. Bourgeois haalde ook uit naar de nieuwe financieringswet, die N-VA steeds heeft bestreden. De gewesten krijgen nu opcentiemen op de belastingen en die gaan op en neer. Vroeger was dat met de dotaties niet zo, aldus de Vlaamse minister-president. Door het nieuwe systeem dreigt Vlaanderen nu niet alleen in de problemen te komen met de Europese ESER-normen inzake de uitgaven (onder meer de PPS-financiering), maar ook aan de inkomstenzijde. Hij wees er nog op dat het voor de Vlaamse regering onmogelijk wordt om alles in één keer weg te werken en ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht blijft. Volgens de Hoge Raad voor Financiën mag Vlaanderen overigens tot 750 miljoen euro in het rood gaan, merkte hij nog op. "Ik ga voor budgettaire correctheid", aldus nog Geert Bourgeois. Bij Open VLD relativeerden vicepremier Alexander De Croo en Vlaams begrotingsminister Annemie Turtelboom het probleem. "De zesde staatshervorming biedt voor Vlaanderen ook heel wat opportuniteiten", vond Turtelboom. Ze erkende dat de timing van de herziening van de inkomsten voor Vlaanderen "erg scherp" is, zo vlak voor de begrotingscontrole, "maar op termijn wordt dit uitgevlakt". De Croo erkende dat het beter geweest was dat de administratie vroeger gecommuniceerd zou hebben over de correcties, "maar sneller en fout is niet beter". Hij wees erop dat meer fiscale autonomie ook meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt. "Dit is een federale meevaller, maar we hebben ook tegenvallers gehad, zoals de rekenfout van 400 miljoen euro bij de pensioenen en de minder inkomsten van 200 miljoen euro van de Nationale Bank". (Belga/TE)