Het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit bracht voor elke Vlaamse gemeente in kaart welke percelen nu een natuur- of landbouwgebruik kennen, maar onder druk staan door een harde bestemming. De omvang van die gronden blijkt kleiner dan tot nu werd aangenomen. Volgens de onderzoekers verkijkt de regering zich op de woonuitbreidingsgebieden, die tot 2040 onder een stolp kunnen worden geplaatst. Maar die vormen met 15 procent van de 60.000 hectare slechts een fractie van het probleem. Het leidt de aandacht af van onder meer de industrie- en havenzones die met hun grote aaneengesloten gebieden amper worden meegenomen in de discussie. De kleine grondbezitter loopt ten onrechte in de kijker, zeggen ze. Nu lijkt het alsof vooral de kleine percelen binnen bestaande woonzones het probleem vormen. Dat klopt niet, zegt projectcoördinator Peter Lacoere. "90 procent van de gebieden onder ontwikkelingsdruk is groter dan 1 hectare en sluit aan bij de open ruimte. Meer dan de helft ligt verder dan 50 meter van een uitgeruste weg." De kleine bouwloten hoeven dus niet de inzet te worden van de bouwshift, stelt Lacoere. "Ook hier moeten we kijken naar de grote ­eigenaars, die aangesloten gebieden bezitten: families, gemeentes, OCMW's, ontwikkelaars en huisvestingsmaatschappijen. De kleine man met zijn lapje bouwgrond zal het verschil niet maken." Die vaststelling heeft implicaties voor de planschaderegeling - de achilleshiel in het instrumentendecreet die de bouwshift onbetaalbaar dreigt de maken. In de versie die nu op tafel ligt, komen ook gronden op meer dan 50 meter van een uitgeruste weg in aanmerking voor planschade. Het aantal gronden met een planschaderegeling zou daardoor meer dan verdubbelen, becijferde Hogeschool Gent. Die gronden buiten de nieuwe planschaderegeling houden of ze beperkter vergoeden, zou de bouwshift meteen een stuk betaalbaarder, en dus realistischer, maken, suggereren de onderzoekers. (Belga)

Het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit bracht voor elke Vlaamse gemeente in kaart welke percelen nu een natuur- of landbouwgebruik kennen, maar onder druk staan door een harde bestemming. De omvang van die gronden blijkt kleiner dan tot nu werd aangenomen. Volgens de onderzoekers verkijkt de regering zich op de woonuitbreidingsgebieden, die tot 2040 onder een stolp kunnen worden geplaatst. Maar die vormen met 15 procent van de 60.000 hectare slechts een fractie van het probleem. Het leidt de aandacht af van onder meer de industrie- en havenzones die met hun grote aaneengesloten gebieden amper worden meegenomen in de discussie. De kleine grondbezitter loopt ten onrechte in de kijker, zeggen ze. Nu lijkt het alsof vooral de kleine percelen binnen bestaande woonzones het probleem vormen. Dat klopt niet, zegt projectcoördinator Peter Lacoere. "90 procent van de gebieden onder ontwikkelingsdruk is groter dan 1 hectare en sluit aan bij de open ruimte. Meer dan de helft ligt verder dan 50 meter van een uitgeruste weg." De kleine bouwloten hoeven dus niet de inzet te worden van de bouwshift, stelt Lacoere. "Ook hier moeten we kijken naar de grote ­eigenaars, die aangesloten gebieden bezitten: families, gemeentes, OCMW's, ontwikkelaars en huisvestingsmaatschappijen. De kleine man met zijn lapje bouwgrond zal het verschil niet maken." Die vaststelling heeft implicaties voor de planschaderegeling - de achilleshiel in het instrumentendecreet die de bouwshift onbetaalbaar dreigt de maken. In de versie die nu op tafel ligt, komen ook gronden op meer dan 50 meter van een uitgeruste weg in aanmerking voor planschade. Het aantal gronden met een planschaderegeling zou daardoor meer dan verdubbelen, becijferde Hogeschool Gent. Die gronden buiten de nieuwe planschaderegeling houden of ze beperkter vergoeden, zou de bouwshift meteen een stuk betaalbaarder, en dus realistischer, maken, suggereren de onderzoekers. (Belga)