Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vindt dat de Belgische federale staat niet langer lid hoeft te blijven van de Organisation Internationale de la Francophonie. Die organisatie verenigt landen waar Frans gesproken wordt. Omdat 'de bescherming van de taal' een taak is voor de deelstaten, vindt Bourgeois dat enkel de Franse Gemeenschap lid zou moeten zijn van de organisatie.

De Francophonie is een internationale organisatie die met de lidstaten ervan samenwerkt op het vlak van taal, cultuur, onderwijs, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. België was in 1970 één van de stichtende landen van de toen nog beperkte club van Franssprekende landen die aanvankelijk 'Agence de coopération culturelle et technique' heette.

Intussen zijn 54 landen en regeringen volwaardig lid van de organisatie, 23 andere landen zijn observerende leden, 3 landen zijn geassocieerde leden. Heel wat van die landen zijn niet Franstalig. Naast de federale staat België is ook de Franse Gemeenschap (die zichzelf nu Fédération Wallonie-Bruxelles noemt) lid van de Francophonie.

Vlaams minister-president Bourgeois vindt dat de federale staat dat lidmaatschap zou moeten opzeggen. 'Vlaanderen verdedigt de positie dat de federale staat in principe geen lid kan zijn van internationale organisaties waarvan de bestaansreden of het mandaat betrekking heeft op exclusieve deelstaatbevoegdheden. 'De bescherming en de luister van de taal' zoals dat heet in de Bijzondere Wet van 1980, is bij uitstek een bevoegdheid van de gemeenschappen', antwoordde Bourgeois dinsdag in de bevoegde parlementscommissie op een vraag van zijn partijgenoot Karl Vanlouwe.

'Naar mijn oordeel is de OIF een zaak van de Franse Gemeenschap, zoals de Nederlandse Taalunie een aangelegenheid is van de Vlaamse Gemeenschap. De Nederlandse Taalunie is oorspronkelijk wel opgericht door een verdrag België-Nederland, maar op dit moment speelt de federale staat daar geen enkele rol meer in'. (Belga/SD)

De Francophonie is een internationale organisatie die met de lidstaten ervan samenwerkt op het vlak van taal, cultuur, onderwijs, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. België was in 1970 één van de stichtende landen van de toen nog beperkte club van Franssprekende landen die aanvankelijk 'Agence de coopération culturelle et technique' heette. Intussen zijn 54 landen en regeringen volwaardig lid van de organisatie, 23 andere landen zijn observerende leden, 3 landen zijn geassocieerde leden. Heel wat van die landen zijn niet Franstalig. Naast de federale staat België is ook de Franse Gemeenschap (die zichzelf nu Fédération Wallonie-Bruxelles noemt) lid van de Francophonie. Vlaams minister-president Bourgeois vindt dat de federale staat dat lidmaatschap zou moeten opzeggen. 'Vlaanderen verdedigt de positie dat de federale staat in principe geen lid kan zijn van internationale organisaties waarvan de bestaansreden of het mandaat betrekking heeft op exclusieve deelstaatbevoegdheden. 'De bescherming en de luister van de taal' zoals dat heet in de Bijzondere Wet van 1980, is bij uitstek een bevoegdheid van de gemeenschappen', antwoordde Bourgeois dinsdag in de bevoegde parlementscommissie op een vraag van zijn partijgenoot Karl Vanlouwe. 'Naar mijn oordeel is de OIF een zaak van de Franse Gemeenschap, zoals de Nederlandse Taalunie een aangelegenheid is van de Vlaamse Gemeenschap. De Nederlandse Taalunie is oorspronkelijk wel opgericht door een verdrag België-Nederland, maar op dit moment speelt de federale staat daar geen enkele rol meer in'. (Belga/SD)