"Velen onder u zijn kandidaat. Ik wens hen veel succes. Nog meer wens ik dat hun campagne voor de lokale verkiezingen hun opdracht als volksvertegenwoordiger, hun werk in dit parlement niet hindert", zei Bourgeois. De regering is volgens hem alvast "vastbesloten om tot de verkiezingen krachtig voort te besturen en verder uitvoering te geven aan het regeerprogramma". De minster-president gaf in het parlement een uitgebreid overzicht van de verwezenlijkingen van zijn regering. De coalitie heeft de erfbelasting hervormd, de kinderbijslag, het secundair onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een handicap. "Vorig jaar groeide de economie in Vlaanderen met 1,9 procent, terwijl de groei voor heel België 1,7 procent bedroeg", maakte hij zich sterk. "Meer dan ooit is Vlaanderen de investerings- en groeimotor van dit land." Een bijzonder gevoelig dossier van de bijna afgelopen legislatuur was het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of de betonstop. Bourgeois ziet naar eigen zeggen "het draagvlak voor de beleidsomslag breder en steviger worden". "In steden en gemeenten groeit de bereidheid om het roer om te gooien." Toch ligt hier nog veel werk op de plank, geeft hij toe: "De strategische visie moet verder geconcretiseerd worden. Daarnaast is er nog grondig overleg nodig met de lokale besturen, die samen met de Vlaamse overheid de omslag zullen moeten helpen realiseren." Applaus kreeg Bourgeois met zijn oproep om positiever naar arbeid te kijken, en het niet uitsluitend te zien als een "noodzakelijk kwaad". "Werk geeft het leven diepgang en kleur", zei de N-VA'er. En: "Pas als een nieuwkomer werkt heeft, heeft hij het gevoel er helemaal bij te horen." De werkgevers kregen een aanmaning om minder selectief te zijn en "meer werklozen de kans te geven aan de slag te gaan". De minister-president brak tot slot een lans voor een investeringsnorm. Vlaanderen en de lokale besturen investeren nu elk jaar een bedrag van 3,3 procent van het bbp. Hij wil dat graag zien stijgen in de richting van de 5 procent die in 1970 werd gehaald. "Het moet onze ambitie zijn een groeipad uit te tekenen om tegen 2030 de af te spreken investeringsnorm te halen." (Belga)

"Velen onder u zijn kandidaat. Ik wens hen veel succes. Nog meer wens ik dat hun campagne voor de lokale verkiezingen hun opdracht als volksvertegenwoordiger, hun werk in dit parlement niet hindert", zei Bourgeois. De regering is volgens hem alvast "vastbesloten om tot de verkiezingen krachtig voort te besturen en verder uitvoering te geven aan het regeerprogramma". De minster-president gaf in het parlement een uitgebreid overzicht van de verwezenlijkingen van zijn regering. De coalitie heeft de erfbelasting hervormd, de kinderbijslag, het secundair onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een handicap. "Vorig jaar groeide de economie in Vlaanderen met 1,9 procent, terwijl de groei voor heel België 1,7 procent bedroeg", maakte hij zich sterk. "Meer dan ooit is Vlaanderen de investerings- en groeimotor van dit land." Een bijzonder gevoelig dossier van de bijna afgelopen legislatuur was het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of de betonstop. Bourgeois ziet naar eigen zeggen "het draagvlak voor de beleidsomslag breder en steviger worden". "In steden en gemeenten groeit de bereidheid om het roer om te gooien." Toch ligt hier nog veel werk op de plank, geeft hij toe: "De strategische visie moet verder geconcretiseerd worden. Daarnaast is er nog grondig overleg nodig met de lokale besturen, die samen met de Vlaamse overheid de omslag zullen moeten helpen realiseren." Applaus kreeg Bourgeois met zijn oproep om positiever naar arbeid te kijken, en het niet uitsluitend te zien als een "noodzakelijk kwaad". "Werk geeft het leven diepgang en kleur", zei de N-VA'er. En: "Pas als een nieuwkomer werkt heeft, heeft hij het gevoel er helemaal bij te horen." De werkgevers kregen een aanmaning om minder selectief te zijn en "meer werklozen de kans te geven aan de slag te gaan". De minister-president brak tot slot een lans voor een investeringsnorm. Vlaanderen en de lokale besturen investeren nu elk jaar een bedrag van 3,3 procent van het bbp. Hij wil dat graag zien stijgen in de richting van de 5 procent die in 1970 werd gehaald. "Het moet onze ambitie zijn een groeipad uit te tekenen om tegen 2030 de af te spreken investeringsnorm te halen." (Belga)