De actiegroep "Red het laatste gebouw van de expo 1913" streed de afgelopen maanden tegen de sloop van het schoolgebouw in de Harelbekestraat in de buurt van het UZ Gent. Het gebouw zou plaatsruimen voor een nieuw warenhuis, maar de bouwvergunning werd in december door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed, start nu met de opmaak van een beschermingsdossier voor de Sint-Gerardusschool. Het gebouw staat voorlopig enkel op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. "Het schooltje is vandaag het enige gerecupereerde gebouw van de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent", motiveert minister-president Bourgeois. "Deze Sint-Gerardusschool weerspiegelt de visie, de architecturale principes en de bouwstijl voor scholen in een landelijke context ten tijde van de Wereldtentoonstelling van 1913 en is hierdoor uniek." Dit schoolgebouw is opgetrokken uit bak- en zandsteen in neotraditionele stijl, verduidelijkt het kabinet verder. Volgens de bouwaanvraag van 1913 omvat het schooltje twee klasjes, met elkaar verbonden door een deur. De voorlopige bescherming zal vermoedelijk tegen de zomer rond zijn, daarna volgt een openbaar onderzoek vooraleer de definitieve bescherming wordt uitgeroepen. (Belga)

De actiegroep "Red het laatste gebouw van de expo 1913" streed de afgelopen maanden tegen de sloop van het schoolgebouw in de Harelbekestraat in de buurt van het UZ Gent. Het gebouw zou plaatsruimen voor een nieuw warenhuis, maar de bouwvergunning werd in december door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed, start nu met de opmaak van een beschermingsdossier voor de Sint-Gerardusschool. Het gebouw staat voorlopig enkel op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. "Het schooltje is vandaag het enige gerecupereerde gebouw van de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent", motiveert minister-president Bourgeois. "Deze Sint-Gerardusschool weerspiegelt de visie, de architecturale principes en de bouwstijl voor scholen in een landelijke context ten tijde van de Wereldtentoonstelling van 1913 en is hierdoor uniek." Dit schoolgebouw is opgetrokken uit bak- en zandsteen in neotraditionele stijl, verduidelijkt het kabinet verder. Volgens de bouwaanvraag van 1913 omvat het schooltje twee klasjes, met elkaar verbonden door een deur. De voorlopige bescherming zal vermoedelijk tegen de zomer rond zijn, daarna volgt een openbaar onderzoek vooraleer de definitieve bescherming wordt uitgeroepen. (Belga)