De eigenaars van de kerken - dat zijn de kerkfabrieken, de gemeentebesturen of provincies - zijn verantwoordelijk voor hun beheer en dus ook de brandveiligheid. Vlaanderen staat hen daarin bij met advies, net als het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), dat recent op vraag van Bourgeois een luik veiligheidszorg voor parochiekerken uitbouwde. Het organiseert daarover infosessies en heeft een checklist uitgewerkt. "Eigenaars moeten de kerken als een goede huismoeder beheren, en voor erfgoed komt daar nog een bijzondere zorg bovenop. Ik roep de eigenaars dan ook op om op korte termijn na te gaan of er voldoende veiligheidsvoorzieningen zijn en of er regelmatig controle gebeurt", aldus de minister-president. Hij wijst erop dat er geen algemene regels zijn voor publiek toegankelijke gebouwen, maar dat bijvoorbeeld de monumentale kerken in Antwerpen verenigd zijn in een vzw. Zij zorgen samen met de stad en de brandweer voor de brandveiligheid en een noodplan. Zo heeft de kathedraal stijgleidingen zodat de brandweer daar snel brandslangen op aan kan sluiten en sprinklerkoppen en is er regelmatig controle door de brandweer. De zolder wordt er vaak gestofzuigd. De schilderijen van Rubens staan op wielen, kunnen snel weggerold worden en er is een netwerk van vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het evacueren van de kunstwerken aan de hand van een plan waarin heel precies staat in welke volgorde de kunstwerken weggehaald moeten worden en door wie. (Belga)

De eigenaars van de kerken - dat zijn de kerkfabrieken, de gemeentebesturen of provincies - zijn verantwoordelijk voor hun beheer en dus ook de brandveiligheid. Vlaanderen staat hen daarin bij met advies, net als het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), dat recent op vraag van Bourgeois een luik veiligheidszorg voor parochiekerken uitbouwde. Het organiseert daarover infosessies en heeft een checklist uitgewerkt. "Eigenaars moeten de kerken als een goede huismoeder beheren, en voor erfgoed komt daar nog een bijzondere zorg bovenop. Ik roep de eigenaars dan ook op om op korte termijn na te gaan of er voldoende veiligheidsvoorzieningen zijn en of er regelmatig controle gebeurt", aldus de minister-president. Hij wijst erop dat er geen algemene regels zijn voor publiek toegankelijke gebouwen, maar dat bijvoorbeeld de monumentale kerken in Antwerpen verenigd zijn in een vzw. Zij zorgen samen met de stad en de brandweer voor de brandveiligheid en een noodplan. Zo heeft de kathedraal stijgleidingen zodat de brandweer daar snel brandslangen op aan kan sluiten en sprinklerkoppen en is er regelmatig controle door de brandweer. De zolder wordt er vaak gestofzuigd. De schilderijen van Rubens staan op wielen, kunnen snel weggerold worden en er is een netwerk van vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het evacueren van de kunstwerken aan de hand van een plan waarin heel precies staat in welke volgorde de kunstwerken weggehaald moeten worden en door wie. (Belga)