Morgen komende de tenoren aan weerszijden van het Kanaal samen om zich te buigen over de stokkende brexitonderhandelingen. Woensdag stemt het Europees parlement over een rapport over het onderhandelingsmandaat om nog eens duidelijk te stellen wat zijn prioriteiten zijn, aldus Bourgeois. Het komt erop neer dat we een goed evenwicht moeten vinden tussen een gelijk speelveld en dynamische afstemming enerzijds en de soevereiniteit van het VK anderzijds. Voor Bourgeois moeten de EU en ook de bedrijven zich volop voorbereiden op een mogelijke harde brexit. "Het zou onaanvaardbaar zijn dat de Europese Commissie geen extra maatregelen zou nemen voor de vele tienduizenden door de brexit bedreigde banen", zegt de N-VA'er. "Vanaf de eerste dag werd meteen duidelijk dat de brexit in elke vorm rampzalig is voor onze Vlaamse economie. Uit een impactstudie van de KU Leuven blijkt dat een harde brexit 28.000 Vlaamse banen zou kosten en het Vlaams bruto binnenlands product met 2,6% zou dalen. Zelfs in het geval van een akkoord gaan we het nog zwaar te verduren krijgen met een verwacht verlies van 1,8% van ons bbp. Dat kan Vlaanderen niet alleen absorberen." (Belga)

Morgen komende de tenoren aan weerszijden van het Kanaal samen om zich te buigen over de stokkende brexitonderhandelingen. Woensdag stemt het Europees parlement over een rapport over het onderhandelingsmandaat om nog eens duidelijk te stellen wat zijn prioriteiten zijn, aldus Bourgeois. Het komt erop neer dat we een goed evenwicht moeten vinden tussen een gelijk speelveld en dynamische afstemming enerzijds en de soevereiniteit van het VK anderzijds. Voor Bourgeois moeten de EU en ook de bedrijven zich volop voorbereiden op een mogelijke harde brexit. "Het zou onaanvaardbaar zijn dat de Europese Commissie geen extra maatregelen zou nemen voor de vele tienduizenden door de brexit bedreigde banen", zegt de N-VA'er. "Vanaf de eerste dag werd meteen duidelijk dat de brexit in elke vorm rampzalig is voor onze Vlaamse economie. Uit een impactstudie van de KU Leuven blijkt dat een harde brexit 28.000 Vlaamse banen zou kosten en het Vlaams bruto binnenlands product met 2,6% zou dalen. Zelfs in het geval van een akkoord gaan we het nog zwaar te verduren krijgen met een verwacht verlies van 1,8% van ons bbp. Dat kan Vlaanderen niet alleen absorberen." (Belga)