"Voor onze kmo's en onze werknemers is dit zeker een stap vooruit. Na meer dan twintig jaar worden eindelijk de regels van detachering aangepakt, zonder dat het vrij verkeer van personen - cruciaal voor onze welvaart - hiermee in het gedrang komt. Dit is goed nieuws voor ondernemingen en werknemers in de bouw- en de transportsector: zij die het fair willen spelen, zullen niet meer de nadelen ondervinden van de huidige Europese regelgeving. Het is ook een stap vooruit in de strijd tegen uitbuiting en sociale dumping." Maar minister-president Bourgeois vindt ook dat er zeker een Europese coördinatie moet komen voor de inning van de sociale zekerheid: "Dit moet in regel gebeuren in het land van tewerkstelling. Dit is cruciaal om het banenverlies in Vlaanderen in de bouw- en transportsector een halt toe te roepen". (Belga)

"Voor onze kmo's en onze werknemers is dit zeker een stap vooruit. Na meer dan twintig jaar worden eindelijk de regels van detachering aangepakt, zonder dat het vrij verkeer van personen - cruciaal voor onze welvaart - hiermee in het gedrang komt. Dit is goed nieuws voor ondernemingen en werknemers in de bouw- en de transportsector: zij die het fair willen spelen, zullen niet meer de nadelen ondervinden van de huidige Europese regelgeving. Het is ook een stap vooruit in de strijd tegen uitbuiting en sociale dumping." Maar minister-president Bourgeois vindt ook dat er zeker een Europese coördinatie moet komen voor de inning van de sociale zekerheid: "Dit moet in regel gebeuren in het land van tewerkstelling. Dit is cruciaal om het banenverlies in Vlaanderen in de bouw- en transportsector een halt toe te roepen". (Belga)