Wat die Paradise Papers betreft, deelt Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de publieke verontwaardiging. 'Waar er sprake is van illegale praktijken moet keihard worden opgetreden. Als het gaat om belastingontwijking, moeten de achterpoortjes dicht. Daar moet tegen opgetreden worden op federaal, Europees en multilateraal vlak', aldus Bourgeois.

Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen schuift Bourgeois daarmee de verantwoordelijkheid wat te makkelijk van zich af. 'U zegt eigenlijk: 'het is heel erg', maar we gaan er zelf niets aan doen', aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. Open Vld-politica Daniëlle Vanwesenbeeck van haar kant schuift de piste van een ethisch charter voor bedrijven naar voor. Ze suggereert verder ook dat de overheid zou kunnen participeren in bedrijven in ruil voor grote subsidiebedragen. Die suggesties vielen bij minister-president Bourgeois echter op een koude steen. Het voorstel om de overheid te laten participeren in ruil voor subsidies deed Bourgeois zelfs af als een 'PVDA-voorstel'.

En ook het pleidooi voor een ethisch charter noemt Bourgeois 'een maat voor niets'. Volgens Bourgeois zijn er in het Vlaamse subsidiestelsel ook voldoende voorwaarden en controles ingebouwd. Voor het sluiten van de achterpoortjes liggen de hefbomen echter niet op Vlaams niveau. 'Dat moet geregeld worden op federaal, Europees en multilateraal vlak', aldus Bourgeois.

Wat die Paradise Papers betreft, deelt Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de publieke verontwaardiging. 'Waar er sprake is van illegale praktijken moet keihard worden opgetreden. Als het gaat om belastingontwijking, moeten de achterpoortjes dicht. Daar moet tegen opgetreden worden op federaal, Europees en multilateraal vlak', aldus Bourgeois. Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen schuift Bourgeois daarmee de verantwoordelijkheid wat te makkelijk van zich af. 'U zegt eigenlijk: 'het is heel erg', maar we gaan er zelf niets aan doen', aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. Open Vld-politica Daniëlle Vanwesenbeeck van haar kant schuift de piste van een ethisch charter voor bedrijven naar voor. Ze suggereert verder ook dat de overheid zou kunnen participeren in bedrijven in ruil voor grote subsidiebedragen. Die suggesties vielen bij minister-president Bourgeois echter op een koude steen. Het voorstel om de overheid te laten participeren in ruil voor subsidies deed Bourgeois zelfs af als een 'PVDA-voorstel'. En ook het pleidooi voor een ethisch charter noemt Bourgeois 'een maat voor niets'. Volgens Bourgeois zijn er in het Vlaamse subsidiestelsel ook voldoende voorwaarden en controles ingebouwd. Voor het sluiten van de achterpoortjes liggen de hefbomen echter niet op Vlaams niveau. 'Dat moet geregeld worden op federaal, Europees en multilateraal vlak', aldus Bourgeois.