Caprasse werd niet benoemd tot burgemeester door minister Bourgeois, omdat hij uit een gesprek met haar opmaakte dat ze niet bereid was de taalwetten na te leven. Caprasse trok daarop naar de burgerlijke rechtbank om een schadevergoeding te eisen van 35.000 euro - het verschil tussen haar wedde als eerste schepen en de wedde die ze zou verdienen als burgemeester - en 10.000 euro morele schadevergoeding. Ook moest de minister de publicatie betalen in drie door haar aangewezen media. De zaak stond los van de (nog steeds lopende) procedure voor de Raad van State tegen de beslissing om Caprasse niet te benoemen.

De burgerlijke rechtbank volgde Caprasse, hoewel ze het naast de gevraagde 35.000 euro voor materiële schade hield op 5.000 euro morele schadevergoeding. Volgens de rechter had de minister met zijn gesprek enkel de bedoeling om na te gaan of Caprasse zich zou plooien naar de interpretatie van het Vlaams gewest, in zijn omzendbrieven, van de (federale) taalwetten, en daarin een voorwendsel te vinden om haar niet te benoemen. Caprasse werd daarom 'gediscrimineerd'.

De rechter vond de motivatie om Caprasse niet te benoemen - ze schikte zich niet naar de interpretaties van de taalwetten door het Vlaams gewest en de Raad van State - bovendien verkeerd. De rechtbank zegt dat het gewest niet bevoegd is de taalwetten te interpreteren, en dat de ingeroepen arresten van de Raad van State arresten van verwerping zijn die absoluut gezag missen.

Vlaams minister Bourgeois kondigt al aan in beroep te zullen gaan, tot bij het Hof van Cassatie.

Caprasse werd niet benoemd tot burgemeester door minister Bourgeois, omdat hij uit een gesprek met haar opmaakte dat ze niet bereid was de taalwetten na te leven. Caprasse trok daarop naar de burgerlijke rechtbank om een schadevergoeding te eisen van 35.000 euro - het verschil tussen haar wedde als eerste schepen en de wedde die ze zou verdienen als burgemeester - en 10.000 euro morele schadevergoeding. Ook moest de minister de publicatie betalen in drie door haar aangewezen media. De zaak stond los van de (nog steeds lopende) procedure voor de Raad van State tegen de beslissing om Caprasse niet te benoemen. De burgerlijke rechtbank volgde Caprasse, hoewel ze het naast de gevraagde 35.000 euro voor materiële schade hield op 5.000 euro morele schadevergoeding. Volgens de rechter had de minister met zijn gesprek enkel de bedoeling om na te gaan of Caprasse zich zou plooien naar de interpretatie van het Vlaams gewest, in zijn omzendbrieven, van de (federale) taalwetten, en daarin een voorwendsel te vinden om haar niet te benoemen. Caprasse werd daarom 'gediscrimineerd'.De rechter vond de motivatie om Caprasse niet te benoemen - ze schikte zich niet naar de interpretaties van de taalwetten door het Vlaams gewest en de Raad van State - bovendien verkeerd. De rechtbank zegt dat het gewest niet bevoegd is de taalwetten te interpreteren, en dat de ingeroepen arresten van de Raad van State arresten van verwerping zijn die absoluut gezag missen.Vlaams minister Bourgeois kondigt al aan in beroep te zullen gaan, tot bij het Hof van Cassatie.