Investeringsakkoorden promoten en beschermen de investeringen van bedrijven in het buitenland. Ons land maakt dergelijke akkoorden al decennialang samen met Luxemburg via de zogenaamde Bleu-akkoorden (Belgisch-Luxemburgse investeringsakkoorden). Op ruim zestig jaar tijd zijn zo al 90 akkoorden gesloten. Sinds kort weigeren Wallonië en Brussel een aantal van die akkoorden af te ronden. Over 36 cases zouden ze zelfs weigeren de onderhandeling aan te vatten. In totaal zouden 51 akkoorden geblokkeerd zijn. "Luxemburg pikt het niet langer en sluit zelf akkoorden af om zijn investeringen te beschermen. Als Vlaanderen kunnen wij niet langer accepteren dat wij eveneens worden geblokkeerd door onze Waalse buren", zei Karl Vanlouwe (N-VA), die Bourgeois ondervroeg. De minister-president zei dat hij bij een interministeriële conferentie een voorstel van een nieuwe overeenkomst heeft gedaan, dat nu in een werkgroep zal worden besproken. Ook heeft hij voorgesteld dat zou worden nagegaan of open asymmetrische akkoorden kunnen worden gesloten, die de federale staat en de deelstaten die dat zouden willen, binden. Andere deelstaten zouden eventueel later kunnen toetreden. "De afspraak is gemaakt om een studie te laten doen over de mogelijkheid om die asymmetrische akkoorden te kunnen sluiten", zei Bourgeois. (Belga)

Investeringsakkoorden promoten en beschermen de investeringen van bedrijven in het buitenland. Ons land maakt dergelijke akkoorden al decennialang samen met Luxemburg via de zogenaamde Bleu-akkoorden (Belgisch-Luxemburgse investeringsakkoorden). Op ruim zestig jaar tijd zijn zo al 90 akkoorden gesloten. Sinds kort weigeren Wallonië en Brussel een aantal van die akkoorden af te ronden. Over 36 cases zouden ze zelfs weigeren de onderhandeling aan te vatten. In totaal zouden 51 akkoorden geblokkeerd zijn. "Luxemburg pikt het niet langer en sluit zelf akkoorden af om zijn investeringen te beschermen. Als Vlaanderen kunnen wij niet langer accepteren dat wij eveneens worden geblokkeerd door onze Waalse buren", zei Karl Vanlouwe (N-VA), die Bourgeois ondervroeg. De minister-president zei dat hij bij een interministeriële conferentie een voorstel van een nieuwe overeenkomst heeft gedaan, dat nu in een werkgroep zal worden besproken. Ook heeft hij voorgesteld dat zou worden nagegaan of open asymmetrische akkoorden kunnen worden gesloten, die de federale staat en de deelstaten die dat zouden willen, binden. Andere deelstaten zouden eventueel later kunnen toetreden. "De afspraak is gemaakt om een studie te laten doen over de mogelijkheid om die asymmetrische akkoorden te kunnen sluiten", zei Bourgeois. (Belga)