Vorig jaar lanceerde Bourgeois al zijn conceptnota "de toekomst van de parochiekerk". Daarin spoort hij de lokale besturen aan om na te denken over de mogelijke her- of nevenbestemming van parochiekerken die niet meer of nog nauwelijks gebruikt worden. Zo zijn er al in binnen- en buitenland voorbeelden van leegstaande kerken die zijn omgebouwd tot hotel of boekhandel. Ook de subsidiëring van de gebouwen van de erediensten kwam aan bod in die nota. Dat element is nu uitgewerkt in een voorontwerp. Erediensten die in aanmerking willen komen voor subsidies voor werken aan hun gebouwen, zullen duidelijk moeten motiveren wat de plannen zijn met de gebouwen op langere termijn. Nieuw is ook dat erediensten voortaan ook een subsidie zullen kunnen vragen voor studies voor een her- of nevenbestemming van kerken. Nu is dat enkel mogelijk voor nieuwbouw, aankoop, verbouwing en buitengewone herstellingen. (KAV)

Vorig jaar lanceerde Bourgeois al zijn conceptnota "de toekomst van de parochiekerk". Daarin spoort hij de lokale besturen aan om na te denken over de mogelijke her- of nevenbestemming van parochiekerken die niet meer of nog nauwelijks gebruikt worden. Zo zijn er al in binnen- en buitenland voorbeelden van leegstaande kerken die zijn omgebouwd tot hotel of boekhandel. Ook de subsidiëring van de gebouwen van de erediensten kwam aan bod in die nota. Dat element is nu uitgewerkt in een voorontwerp. Erediensten die in aanmerking willen komen voor subsidies voor werken aan hun gebouwen, zullen duidelijk moeten motiveren wat de plannen zijn met de gebouwen op langere termijn. Nieuw is ook dat erediensten voortaan ook een subsidie zullen kunnen vragen voor studies voor een her- of nevenbestemming van kerken. Nu is dat enkel mogelijk voor nieuwbouw, aankoop, verbouwing en buitengewone herstellingen. (KAV)