Hij zou die informatie niet hebben gedeeld met minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD), die afgelopen week in het parlement verklaarde de cijfers pas op 7 juli te hebben ontvangen, gelijktijdig met de pers. Dat concludeert Björn Rzoska, die de minister net als Jan Bertels (SP.A) dinsdag interpelleerde over de kwestie.

Uit nieuwe berekeningen door de administratie bleek vorige week dat de fiscale ontvangsten van de regio's, als gevolg van de geldstromen tussen de verschillende beleidsniveaus, dit jaar geen 750 miljoen euro lager zullen liggen, maar slechts 157 miljoen euro. Een meevaller dus voor Vlaanderen, die echter werd ontsierd doordat Turtelboom liet verstaan de cijfers via de pers te hebben moeten vernemen. Later kwam ze daar op terug.

'Vakantie gebruiken om na te denken'

"De cijfers werden op 29 juni door de FOD Financiën aan federaal minister Johan Van Overtveldt overgemaakt, die nota heeft intussen iedereen in zijn bezit", zei Groen-fractieleider Björn Rzoska in het Vlaams parlement. Volgens Rzoska bracht Van Overtveldt onmiddellijk zijn partijgenoot Bourgeois op de hoogte. Het parlementslid verwijst naar een citaat van Bourgeois in de plenaire vergadering van 30 juni: "Persoonlijk heb ik mijn twijfels bij de berekening op basis van 35.000 aanslagen. Zo'n klein staal biedt onvoldoende zekerheid. We wachten af. We zullen eerstdaags de afrekening krijgen. Ik ga ervan uit dat dit een beter cijfer kan opleveren", zei Bourgeois toen.

Minister Turtelboom hield dinsdag vol dat ze pas vorige week op de hoogte werd gesteld. "Op 27 april ontvingen we van minister Van Overtveldt een schrijven waarin hij stelde dat een nieuwe raming gemaakt zou worden. Tot op 8 juli kon niet ingeschat worden of deze mogelijke bijstelling in positieve dan wel negatieve zin zou zijn", zei ze. "Ik heb sterk de indruk dat er informatie is rondgegaan waar u niet van op de hoogte was. Ik raad u aan de vakantie te gebruiken om na te denken of u nog voldoende weegt in deze regering", besloot Rzoska. "U hebt het parlement bewust de begrotingscontrole laten goedkeuren met foutieve cijfers", vond Bertels. (Belga/TE)

Hij zou die informatie niet hebben gedeeld met minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD), die afgelopen week in het parlement verklaarde de cijfers pas op 7 juli te hebben ontvangen, gelijktijdig met de pers. Dat concludeert Björn Rzoska, die de minister net als Jan Bertels (SP.A) dinsdag interpelleerde over de kwestie. Uit nieuwe berekeningen door de administratie bleek vorige week dat de fiscale ontvangsten van de regio's, als gevolg van de geldstromen tussen de verschillende beleidsniveaus, dit jaar geen 750 miljoen euro lager zullen liggen, maar slechts 157 miljoen euro. Een meevaller dus voor Vlaanderen, die echter werd ontsierd doordat Turtelboom liet verstaan de cijfers via de pers te hebben moeten vernemen. Later kwam ze daar op terug. "De cijfers werden op 29 juni door de FOD Financiën aan federaal minister Johan Van Overtveldt overgemaakt, die nota heeft intussen iedereen in zijn bezit", zei Groen-fractieleider Björn Rzoska in het Vlaams parlement. Volgens Rzoska bracht Van Overtveldt onmiddellijk zijn partijgenoot Bourgeois op de hoogte. Het parlementslid verwijst naar een citaat van Bourgeois in de plenaire vergadering van 30 juni: "Persoonlijk heb ik mijn twijfels bij de berekening op basis van 35.000 aanslagen. Zo'n klein staal biedt onvoldoende zekerheid. We wachten af. We zullen eerstdaags de afrekening krijgen. Ik ga ervan uit dat dit een beter cijfer kan opleveren", zei Bourgeois toen. Minister Turtelboom hield dinsdag vol dat ze pas vorige week op de hoogte werd gesteld. "Op 27 april ontvingen we van minister Van Overtveldt een schrijven waarin hij stelde dat een nieuwe raming gemaakt zou worden. Tot op 8 juli kon niet ingeschat worden of deze mogelijke bijstelling in positieve dan wel negatieve zin zou zijn", zei ze. "Ik heb sterk de indruk dat er informatie is rondgegaan waar u niet van op de hoogte was. Ik raad u aan de vakantie te gebruiken om na te denken of u nog voldoende weegt in deze regering", besloot Rzoska. "U hebt het parlement bewust de begrotingscontrole laten goedkeuren met foutieve cijfers", vond Bertels. (Belga/TE)