Over enkele weken beslist de federale regering normaal gezien of ze in 2025 definitief de stekker uit alle kerncentrales trekt. Het regeerakkoord houdt vast aan die kernuitstap, maar voorziet wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld de jongste twee reactoren open te houden indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen. Intussen is een eerste subsidieveiling voor kandidaat-investeerders - onder meer in nieuwe gascentrales, maar ook in batterijparken of vraagsturing - al achter de rug. De regering wil zo ongeveer 2,3 gigawatt aan nieuwe capaciteit vastleggen. Vooral de gascentrales wekken hier en daar aversie op, omdat ze veel CO2 uitstoten. In een nieuw advies stelt een werkgroep binnen de Hoge Gezondheidsraad (HGR) echter dat een kernuitstap in België kan "tegen een relatief beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact." Kernenergie zoals ze nu wordt opgewekt "voldoet niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling op ethisch, milieu- en gezondheidsvlak", vindt de HGR ook nog. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) helpt het advies om de discussie over de kernuitstap te objectiveren. "Uit de coronacrisis hebben we geleerd om inzichten van experten ernstig te nemen en een 'evidence based-beleid' te voeren. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is extra waardevol omdat het is opgemaakt door een diverse groep van nucleaire experten, ingenieurs, toxicologen en filosofen." Georges-Louis Bouchez, voorzitter van coalitiepartner MR, is het daar niet mee eens. "Het rapport van de HGR objectiveert helemaal niets", tweet hij. "En het zou een politieke fout zijn om op die basis een beslissing te nemen." Voor Bouchez moet de CO2-uitstoot de eerste bezorgdheid zijn. "Niemand zegt dat kernenergie risicoloos is. Maar ze is vandaag voor het klimaat wel een nuttige oplossing in de energiemix om de CO2-uitstoot te verminderen." De MR protesteert in de Kamer al langer tegen de kernuitstap, onder meer bij monde van voormalig minister van Energie Marie-Christine Marghem. Op de oppositiebanken komt het verzet vooral van N-VA en Vlaams Belang. Groen-voorzitster Meyrem Almaci zei in september nog dat de verlenging van de levensduur van de twee jongste kernreactoren voor de groenen wel degelijk een optie is als de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen. Eerder zei ook Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet dat al. (Belga)

Over enkele weken beslist de federale regering normaal gezien of ze in 2025 definitief de stekker uit alle kerncentrales trekt. Het regeerakkoord houdt vast aan die kernuitstap, maar voorziet wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld de jongste twee reactoren open te houden indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen. Intussen is een eerste subsidieveiling voor kandidaat-investeerders - onder meer in nieuwe gascentrales, maar ook in batterijparken of vraagsturing - al achter de rug. De regering wil zo ongeveer 2,3 gigawatt aan nieuwe capaciteit vastleggen. Vooral de gascentrales wekken hier en daar aversie op, omdat ze veel CO2 uitstoten. In een nieuw advies stelt een werkgroep binnen de Hoge Gezondheidsraad (HGR) echter dat een kernuitstap in België kan "tegen een relatief beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact." Kernenergie zoals ze nu wordt opgewekt "voldoet niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling op ethisch, milieu- en gezondheidsvlak", vindt de HGR ook nog. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) helpt het advies om de discussie over de kernuitstap te objectiveren. "Uit de coronacrisis hebben we geleerd om inzichten van experten ernstig te nemen en een 'evidence based-beleid' te voeren. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is extra waardevol omdat het is opgemaakt door een diverse groep van nucleaire experten, ingenieurs, toxicologen en filosofen." Georges-Louis Bouchez, voorzitter van coalitiepartner MR, is het daar niet mee eens. "Het rapport van de HGR objectiveert helemaal niets", tweet hij. "En het zou een politieke fout zijn om op die basis een beslissing te nemen." Voor Bouchez moet de CO2-uitstoot de eerste bezorgdheid zijn. "Niemand zegt dat kernenergie risicoloos is. Maar ze is vandaag voor het klimaat wel een nuttige oplossing in de energiemix om de CO2-uitstoot te verminderen." De MR protesteert in de Kamer al langer tegen de kernuitstap, onder meer bij monde van voormalig minister van Energie Marie-Christine Marghem. Op de oppositiebanken komt het verzet vooral van N-VA en Vlaams Belang. Groen-voorzitster Meyrem Almaci zei in september nog dat de verlenging van de levensduur van de twee jongste kernreactoren voor de groenen wel degelijk een optie is als de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen. Eerder zei ook Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet dat al. (Belga)