In 2011 vond de 'nulmeting' van de Boswijzer plaats. Toen was in Vlaanderen meer dan 177.000 hectare bos te vinden. Twee jaar later blijkt er 4,7 procent bijgekomen te zijn.

Volgens minister Joke Schauvliege bewijst dat cijfer dat de Vlaamse regering zich inzet voor meer bos in Vlaanderen. 'En ook al is het nog maar de tweede meting en kunnen we pas op basis van een langere tijdsreeks duidelijke trends vaststellen, toch zijn de jongste resultaten voor een minister van Natuur hoopgevend nieuws.'

Grootste groei in Antwerpen

In elke Vlaamse provincie is het bosareaal toegenomen. De grootste toename in absolute cijfers wordt in Antwerpen genoteerd. Daar steeg de bosoppervlakte van 58.455 naar 61.253 ha (+2.798 ha, of +4,8 procent). In Oost-Vlaanderen steeg het areaal met 10,3 procent, de grootste relatieve toename. Er staat nu 24.884 ha bos in de provincie, tegenover 22.551 ha in 2011 (+2.333 ha).

Luchtfoto's

De Boswijzer maakt gebruik van digitale luchtfoto's met zeer hoge resolutiebeelden. Pas wanneer het waargenomen groen hoger is dan drie meter en de oppervlakte meer dan een halve hectare beslaat, wordt van een bos gesproken. 'Deze methode laat toe om de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen nauwgezet en eenduidig op te volgen', zegt Schauvliege.

BOS+ en BBL hebben twijfels

BOS+ en Bond Beter Leefmilieu (BBL) stellen zich vragen bij de aankondiging van Schauvliege. De milieubeweging heeft haar bedenkingen bij de gebruikte meetmethode en de gehanteerde definitie van het begrip 'bos' en vraagt de minister om het kaartmateriaal en de nieuwe cijfers openbaar te maken, klinkt het.

'Geen enkele actie op het terrein staaft deze toename en ook de Vlaamse begrotingsinspanningen voor natuur en bos van de afgelopen twee jaar wijzen niet in de richting van bosuitbreiding', aldus de organisaties.

Tijdstip 'opvallend'

BOS+ en BBL vinden het dan ook uitzonderlijk dat minister Schauvliege er in twee jaar tijd en zonder bijkomende budgetten in geslaagd zou zijn om minstens tien keer zoveel nieuwe bossen te realiseren als (het veel grotere) Nederland, terwijl uit alle voorgaande analyses bleek dat het de voorbije jaren helemaal niet zo goed ging met de bosoppervlakte. 'De meest succesvolle bebossingsprojecten in Vlaanderen beperken zich tot tien of twintig hectare bosuitbreiding per jaar. Tegelijkertijd vergunt de overheid elk jaar de ontbossing van honderden hectaren.'

De organisaties wijzen er nog op dat het tijdstip van de aankondiging opvallend is, omdat minister Schauvliege enkele dagen geleden door de meerderheid en de oppositie in het parlement kritisch aan de tand werd gevoeld over het uitblijven van een bosbeschermingsplan. (Belga/SD)

(Belga)

In 2011 vond de 'nulmeting' van de Boswijzer plaats. Toen was in Vlaanderen meer dan 177.000 hectare bos te vinden. Twee jaar later blijkt er 4,7 procent bijgekomen te zijn.Volgens minister Joke Schauvliege bewijst dat cijfer dat de Vlaamse regering zich inzet voor meer bos in Vlaanderen. 'En ook al is het nog maar de tweede meting en kunnen we pas op basis van een langere tijdsreeks duidelijke trends vaststellen, toch zijn de jongste resultaten voor een minister van Natuur hoopgevend nieuws.'In elke Vlaamse provincie is het bosareaal toegenomen. De grootste toename in absolute cijfers wordt in Antwerpen genoteerd. Daar steeg de bosoppervlakte van 58.455 naar 61.253 ha (+2.798 ha, of +4,8 procent). In Oost-Vlaanderen steeg het areaal met 10,3 procent, de grootste relatieve toename. Er staat nu 24.884 ha bos in de provincie, tegenover 22.551 ha in 2011 (+2.333 ha).De Boswijzer maakt gebruik van digitale luchtfoto's met zeer hoge resolutiebeelden. Pas wanneer het waargenomen groen hoger is dan drie meter en de oppervlakte meer dan een halve hectare beslaat, wordt van een bos gesproken. 'Deze methode laat toe om de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen nauwgezet en eenduidig op te volgen', zegt Schauvliege.BOS+ en Bond Beter Leefmilieu (BBL) stellen zich vragen bij de aankondiging van Schauvliege. De milieubeweging heeft haar bedenkingen bij de gebruikte meetmethode en de gehanteerde definitie van het begrip 'bos' en vraagt de minister om het kaartmateriaal en de nieuwe cijfers openbaar te maken, klinkt het.'Geen enkele actie op het terrein staaft deze toename en ook de Vlaamse begrotingsinspanningen voor natuur en bos van de afgelopen twee jaar wijzen niet in de richting van bosuitbreiding', aldus de organisaties.BOS+ en BBL vinden het dan ook uitzonderlijk dat minister Schauvliege er in twee jaar tijd en zonder bijkomende budgetten in geslaagd zou zijn om minstens tien keer zoveel nieuwe bossen te realiseren als (het veel grotere) Nederland, terwijl uit alle voorgaande analyses bleek dat het de voorbije jaren helemaal niet zo goed ging met de bosoppervlakte. 'De meest succesvolle bebossingsprojecten in Vlaanderen beperken zich tot tien of twintig hectare bosuitbreiding per jaar. Tegelijkertijd vergunt de overheid elk jaar de ontbossing van honderden hectaren.'De organisaties wijzen er nog op dat het tijdstip van de aankondiging opvallend is, omdat minister Schauvliege enkele dagen geleden door de meerderheid en de oppositie in het parlement kritisch aan de tand werd gevoeld over het uitblijven van een bosbeschermingsplan. (Belga/SD)(Belga)