"Na twee jaar corona trokken minstens 50.000 mensen het klimaatprotest weer op gang", zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. "Door voor elk van hen een vierkante meter bos te planten, vergroten we de positieve impact van de betoging. Dat we daardoor vandaag 50.000 vierkante meter nieuw klimaatbos moeten aanplanten, nemen we er maar wat graag bij." BOS+ nodigt iedereen van harte uit om op 28 november mee de Back to the Climate-bossen te komen planten in Zwevegem en Ronse. "We eisen van onze politici om hun vele beloftes van op de COP26 snel om te zetten in de praktijk. Met deze concrete actie op het terrein geven we meteen het goede voorbeeld", zegt Bert De Somviele. De vereniging verwijst onder meer naar de bosdeal, die ontbossing in de wereld tegen 2030 een halt moet toeroepen. "Een stap in de goede richting, al moet de deadline strakker, de investering groter en de verbintenis een pak minder vrijblijvend", aldus BOS+. In Congo gaat het bebossingsproject niet alleen om het aanplanten van bomen, maar ook om het herstellen en beschermen van bestaande bossen. "Daarnaast helpen we de plaatselijke bevolking te kiezen voor duurzame landbouw waardoor bossen geen plaats meer moeten maken voor landbouw", klinkt het. De vereniging zegt nog blij te zijn dat klimaatoplossingen en in het bijzonder bossen hoog op de agenda staan tijdens de COP26 in Glasgow. "Bomen, bossen houden niet alleen veel broeikasgassen uit de atmosfeer, ze maken aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering ook makkelijker. Bovendien bieden ze een heel gamma aan andere, bijkomende voordelen én ze zijn relatief goedkoop", aldus De Somviele. "Last but not least, helpen ze mee die andere enorme uitdaging aan te pakken: het pijlsnelle verlies van de wereldwijde biodiversiteit." Na de grote klimaatmars van 2 december 2018 plantte BOS+ ook al klimaatbossen voor de 75.000 deelnemers aan de mars. Willebroek en Kortrijk kregen samen 3,75 ha nieuwe klimaatbossen, de rest werd aangeplant in Ecuador en Oeganda. (Belga)

"Na twee jaar corona trokken minstens 50.000 mensen het klimaatprotest weer op gang", zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. "Door voor elk van hen een vierkante meter bos te planten, vergroten we de positieve impact van de betoging. Dat we daardoor vandaag 50.000 vierkante meter nieuw klimaatbos moeten aanplanten, nemen we er maar wat graag bij." BOS+ nodigt iedereen van harte uit om op 28 november mee de Back to the Climate-bossen te komen planten in Zwevegem en Ronse. "We eisen van onze politici om hun vele beloftes van op de COP26 snel om te zetten in de praktijk. Met deze concrete actie op het terrein geven we meteen het goede voorbeeld", zegt Bert De Somviele. De vereniging verwijst onder meer naar de bosdeal, die ontbossing in de wereld tegen 2030 een halt moet toeroepen. "Een stap in de goede richting, al moet de deadline strakker, de investering groter en de verbintenis een pak minder vrijblijvend", aldus BOS+. In Congo gaat het bebossingsproject niet alleen om het aanplanten van bomen, maar ook om het herstellen en beschermen van bestaande bossen. "Daarnaast helpen we de plaatselijke bevolking te kiezen voor duurzame landbouw waardoor bossen geen plaats meer moeten maken voor landbouw", klinkt het. De vereniging zegt nog blij te zijn dat klimaatoplossingen en in het bijzonder bossen hoog op de agenda staan tijdens de COP26 in Glasgow. "Bomen, bossen houden niet alleen veel broeikasgassen uit de atmosfeer, ze maken aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering ook makkelijker. Bovendien bieden ze een heel gamma aan andere, bijkomende voordelen én ze zijn relatief goedkoop", aldus De Somviele. "Last but not least, helpen ze mee die andere enorme uitdaging aan te pakken: het pijlsnelle verlies van de wereldwijde biodiversiteit." Na de grote klimaatmars van 2 december 2018 plantte BOS+ ook al klimaatbossen voor de 75.000 deelnemers aan de mars. Willebroek en Kortrijk kregen samen 3,75 ha nieuwe klimaatbossen, de rest werd aangeplant in Ecuador en Oeganda. (Belga)