Bos+ klaagt 'defensieve houding' Schauvliege aan: 'Bosbestand krimpt jaar na jaar'

  • Bijgewerkt om

De resultaten van de Bosbarometer van Natuurvereniging BOS+ zijn vernietigend voor minister van Natuur Joke Schauvliege. In tegenstelling tot wat zij zelf beweert, wordt er in Vlaanderen ieder jaar meer bos gekapt dan aangeplant.

Joke Schauvliege © Reporters / Prod
© Karl

Al jaren belooft de Vlaamse overheid dat ze in onze bosarme regio meer groen zal aanplanten. Huidig minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) klopte zich niet zo lang geleden zelfs op de borst dat er in twee jaar duizenden hectare bos bij waren gekomen. De werkelijkheid, zo blijkt uit de nieuwe Bosbarometer die de natuurvereniging BOS+ op verzoek van Knack publiceert, is net even anders: het bosbestand in Vlaanderen krimpt jaar na jaar. In plaats van meer bos, is er sprake van ontbossing.

Ontbossing is wettelijk verboden in Vlaanderen, maar in woongebieden of industriezones kun je met een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning toch bossen rooien. Ook de bevoegde minister kan een 'ministeriële ontheffing' verlenen op het ontbossingsverbod. In 2014 werd een dergelijke ontheffing verleend voor het rooien van 72 hectare bos, of een oppervlakte van maar liefst 150 voetbalvelden.

'Geen radical ommezwaai in juiste richting, wel integendeel'

Minister Schauvliege beweert dat ze streng omspringt met haar ontheffingsmogelijkheid. 'Maar als je de cijfers van de laatste jaren bekijkt,' zegt directeur Bert De Somviele van BOS+, 'kun je niet van een radicale ommezwaai in de juiste richting spreken, wel integendeel.' In 2013 ging het om 46 hectare en in 2012 om 67 hectare bos.

BOS+ ijvert al bijna vijftig jaar voor de bossen in Vlaanderen. De vereniging is de initiatiefnemer van de 'Week van het bos' en gaat in haar jaarlijkse Bosbarometer na hoeveel bos er elk jaar bijkomt of verdwijnt.

Uit de nieuwe Bosbarometer 2015 van BOS+ valt af te leiden dat het ontbossingstempo nauwelijks afneemt: de voorbije tien jaar werden elk jaar vergunningen afgeleverd voor het kappen van gemiddeld 300 hectare bos per jaar. Dat zijn ongeveer 600 voetbalvelden. De voorbije drie jaar werd meer dan 800 hectare gekapt, en vorig jaar zette men - met vergunning - de bijl in 335 hectare bos.

Lees het volledige verhaal deze week in Knack of in onze +zone.