Uit de studie die oppositiepartij Groen bestelde bij de vzw die zich inzet voor bosbehoud, moet blijken dat op 25 jaar 'slechts' 27,3 procent van de 4.810 geplande hectare bos gerealiseerd werd. Groen verwijt minister Schauvliege een gebrek aan ambitie. In een reactie stipt Schauvliege aan dat Vlaanderen jaarlijks 100 miljoen euro besteedt aan natuur en bos. "Dat bedrag staat op een historisch recordpeil, maar voor sommigen is het blijkbaar nooit genoeg." Ze vindt het bovendien "nogal doorzichtig" dat Groen net bij Bos+ een studie heeft besteld. Schauvliege betreurt dat Bos+ en Groen alleen bosaanplantingen in rekening brengen. "Het begrip stadsbos is nochtans geëvolueerd tot een groene ruimte in nabijheid van steden, waar het aangenaam vertoeven is in een afwisselend landschap bestaande uit bos, maar ook met talrijke open ruimtes (hooilanden, weilanden, heide...). Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek. Jammer dat die ruimte niet telt voor Groen/Bos+." De minister ontkent dat er alleen in Gent vooruitgang geboekt is. "Ik verwijs bijvoorbeeld naar het Preshoekbos in Kortrijk, het Herkenrodebos in Hasselt, het Kravaalbos in Aalst, het stadsbos in Mechelen en de 1.000 hectare toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel." (Belga)

Uit de studie die oppositiepartij Groen bestelde bij de vzw die zich inzet voor bosbehoud, moet blijken dat op 25 jaar 'slechts' 27,3 procent van de 4.810 geplande hectare bos gerealiseerd werd. Groen verwijt minister Schauvliege een gebrek aan ambitie. In een reactie stipt Schauvliege aan dat Vlaanderen jaarlijks 100 miljoen euro besteedt aan natuur en bos. "Dat bedrag staat op een historisch recordpeil, maar voor sommigen is het blijkbaar nooit genoeg." Ze vindt het bovendien "nogal doorzichtig" dat Groen net bij Bos+ een studie heeft besteld. Schauvliege betreurt dat Bos+ en Groen alleen bosaanplantingen in rekening brengen. "Het begrip stadsbos is nochtans geëvolueerd tot een groene ruimte in nabijheid van steden, waar het aangenaam vertoeven is in een afwisselend landschap bestaande uit bos, maar ook met talrijke open ruimtes (hooilanden, weilanden, heide...). Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek. Jammer dat die ruimte niet telt voor Groen/Bos+." De minister ontkent dat er alleen in Gent vooruitgang geboekt is. "Ik verwijs bijvoorbeeld naar het Preshoekbos in Kortrijk, het Herkenrodebos in Hasselt, het Kravaalbos in Aalst, het stadsbos in Mechelen en de 1.000 hectare toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel." (Belga)