De federatie van OCMW's liet in zijn antwoord aan Borsus weten geen "uitgekleed beroepsgeheim" - en dus een wetswijziging - te willen, maar tegelijk geven ze aan dat de communicatie van gegevens in de kruispuntbank sociale zekerheid naar de gerechtelijke autoriteiten beter kan. Borsus is er ook van overtuigd dat er een wetswijziging nodig is om de samenwerking tussen Justitie en de instellingen van de sociale zekerheid, zoals de OCMW's, te kaderen. De MR-minister heeft zijn collega van Justitie voorgesteld om aan het wetboek van strafvordering toe te voegen dat de procureur des konings inlichtingen kan opvragen bij onder meer de OCMW's als ze inbreuken op het vlak van terrorisme vaststellen. Daarnaast bekijken de ministers ook twee andere beschikkingen: medewerkers van zulke diensten die op de hoogte zouden zijn van een ernstige inbreuk zouden de procureur op de hoogte moeten brengen, en medewerkers die weet hebben van een concreet en zeer ernstig feit, moeten de procureur inlichten. Van Peel beklemtoonde ook die meldingsplicht, die nu nog onder het beroepsgeheim valt. Haar wetsvoorstel is een reactie op de klacht van het federaal parket dat met name Brusselse OCMW's hun beroepsgeheim inriepen om geen informatie over verdachten te delen. Vorige maand nog kreeg een eerder N-VA-voorstel om OCMW's te verplichten informatie over vermoedelijke Syriëstrijders die nog een uitkering of kindergeld krijgen geen bijval van de Raad van State. Door het voorstel nu uit te breiden naar, onder meer, ziekenfondsen en vakbonden, hoopt Van Peel tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. (Belga)

De federatie van OCMW's liet in zijn antwoord aan Borsus weten geen "uitgekleed beroepsgeheim" - en dus een wetswijziging - te willen, maar tegelijk geven ze aan dat de communicatie van gegevens in de kruispuntbank sociale zekerheid naar de gerechtelijke autoriteiten beter kan. Borsus is er ook van overtuigd dat er een wetswijziging nodig is om de samenwerking tussen Justitie en de instellingen van de sociale zekerheid, zoals de OCMW's, te kaderen. De MR-minister heeft zijn collega van Justitie voorgesteld om aan het wetboek van strafvordering toe te voegen dat de procureur des konings inlichtingen kan opvragen bij onder meer de OCMW's als ze inbreuken op het vlak van terrorisme vaststellen. Daarnaast bekijken de ministers ook twee andere beschikkingen: medewerkers van zulke diensten die op de hoogte zouden zijn van een ernstige inbreuk zouden de procureur op de hoogte moeten brengen, en medewerkers die weet hebben van een concreet en zeer ernstig feit, moeten de procureur inlichten. Van Peel beklemtoonde ook die meldingsplicht, die nu nog onder het beroepsgeheim valt. Haar wetsvoorstel is een reactie op de klacht van het federaal parket dat met name Brusselse OCMW's hun beroepsgeheim inriepen om geen informatie over verdachten te delen. Vorige maand nog kreeg een eerder N-VA-voorstel om OCMW's te verplichten informatie over vermoedelijke Syriëstrijders die nog een uitkering of kindergeld krijgen geen bijval van de Raad van State. Door het voorstel nu uit te breiden naar, onder meer, ziekenfondsen en vakbonden, hoopt Van Peel tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. (Belga)