Een eerste jonge boommarter werd op 11 september met een cameraval betrapt in het Kravaalbos, op de grens tussen Meldert (Aalst), Asse en Mazenzele (Opwijk). "De niet-rafelige, niet-ruige, maar mooi gladde cilindervormige staart duidde op een eerstejaarsdier: een dier geboren in het voorbije voorjaar", verduidelijkt Jan Gouwy. De maanden nadien werd dezelfde boommarter nog een aantal keer in beeld gebracht, net als een ander exemplaar. Het is evenwel niet duidelijk of het om een toevallig samentreffen gaat van twee inwijkelingen, of effectief lokale voortplanting. De vaststelling in Aalst is het derde opmerkelijke boommarterfeit uit 2015. Toen werden ook in West-Vlaanderen tweemaal boommarters op beeld vastgelegd. "De recente vondsten van boommarters op tal van plaatsen in de bosrijke Kempen zijn intussen voor de hand liggend, maar de aanwezigheid van boommarters in relatief kleine en geïsoleerde bossen in West- en Oost-Vlaanderen is dat veel minder." Het lijkt er dus steeds meer op dat boommarters bezig zijn aan een opmerkelijke comeback en zich daarbij niet meer beperken tot grote bosgebieden, merkt het INBO op. "We zijn er daarom van overtuigd dat we in de toekomst boommarters in eender welk bosgebied in Vlaanderen mogen verwachten." Los van het boommarterverhaal start het INBO dit jaar nog met een onderzoek of alternatieve schuilplaatsen (marterbunkers) een oplossing bieden wanneer de alom verspreide steenmarter problemen of overlast veroorzaakt. Beelden van de Aalsterse boommarter staan op https://vimeo.com/150915305 (Belga)

Een eerste jonge boommarter werd op 11 september met een cameraval betrapt in het Kravaalbos, op de grens tussen Meldert (Aalst), Asse en Mazenzele (Opwijk). "De niet-rafelige, niet-ruige, maar mooi gladde cilindervormige staart duidde op een eerstejaarsdier: een dier geboren in het voorbije voorjaar", verduidelijkt Jan Gouwy. De maanden nadien werd dezelfde boommarter nog een aantal keer in beeld gebracht, net als een ander exemplaar. Het is evenwel niet duidelijk of het om een toevallig samentreffen gaat van twee inwijkelingen, of effectief lokale voortplanting. De vaststelling in Aalst is het derde opmerkelijke boommarterfeit uit 2015. Toen werden ook in West-Vlaanderen tweemaal boommarters op beeld vastgelegd. "De recente vondsten van boommarters op tal van plaatsen in de bosrijke Kempen zijn intussen voor de hand liggend, maar de aanwezigheid van boommarters in relatief kleine en geïsoleerde bossen in West- en Oost-Vlaanderen is dat veel minder." Het lijkt er dus steeds meer op dat boommarters bezig zijn aan een opmerkelijke comeback en zich daarbij niet meer beperken tot grote bosgebieden, merkt het INBO op. "We zijn er daarom van overtuigd dat we in de toekomst boommarters in eender welk bosgebied in Vlaanderen mogen verwachten." Los van het boommarterverhaal start het INBO dit jaar nog met een onderzoek of alternatieve schuilplaatsen (marterbunkers) een oplossing bieden wanneer de alom verspreide steenmarter problemen of overlast veroorzaakt. Beelden van de Aalsterse boommarter staan op https://vimeo.com/150915305 (Belga)