Minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) benadrukte dat de begroting voor 2018 degelijk is gefinancierd en nog ruimte laat voor investeringen in belangrijke toekomstige kwesties en de sociale cohesie. "Dat is een principe dat ook geschikt is voor de toekomst", meende Scholz tijdens de avondlijke debatten. Meeruitgaven zijn onder andere voorzien voor de invoering van het 'Baukindergeld', een subsidie bij de aankoop van een woning voor gezinnen waarbij ze jaarlijks 1.200 euro per kind ontvangen voor een periode van tien jaar, en voor het digitaal pakket om meer dan 5.000 scholen van snel internet te voorzien. Bijkomend geld wordt voorts vrijgemaakt voor nieuwe jobs bij de douane, de federale politie en het federaal bureau voor migratie en vluchtelingen. Die Linke gaf kritiek op de meeruitgaven voor de Bundeswehr, de AfD hekelde de Duitse bijdragen voor de EU-begroting. De begrotingsspecialist van de liberale FDP-fractie, Otto Fricke, was er niet over te spreken dat met het 'Baukindergeld' een inefficiënte subsidie nieuw leven wordt ingeblazen. Tobias Lindner van de Grünen noemde de begroting een document van stagnatie, dat op uitdagingen als de maatschappelijke ongelijkheid, de kinderarmoede en de klimaatverandering geen antwoord biedt. De traditioneel grootste post in de federale begroting is het budget voor werk en sociale zekerheid. De bevoegde minister Hubertus Heil (SPD) bekrachtigde in de bondsdag zijn voornemen om de sociale bijdragen voortaan pas vanaf een maandelijks inkomen van 1.300 euro effectief te laten worden in plaats van zoals nu bij een plafond van 850 euro. "Dat is concreet beleid om de lagere inkomens te beschermen zonder dat de mensen daardoor slechtere pensioenrechten krijgen", verklaarde Heil. De details van die plannen zijn in de grote coalitie evenwel nog omstreden. (Belga)

Minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) benadrukte dat de begroting voor 2018 degelijk is gefinancierd en nog ruimte laat voor investeringen in belangrijke toekomstige kwesties en de sociale cohesie. "Dat is een principe dat ook geschikt is voor de toekomst", meende Scholz tijdens de avondlijke debatten. Meeruitgaven zijn onder andere voorzien voor de invoering van het 'Baukindergeld', een subsidie bij de aankoop van een woning voor gezinnen waarbij ze jaarlijks 1.200 euro per kind ontvangen voor een periode van tien jaar, en voor het digitaal pakket om meer dan 5.000 scholen van snel internet te voorzien. Bijkomend geld wordt voorts vrijgemaakt voor nieuwe jobs bij de douane, de federale politie en het federaal bureau voor migratie en vluchtelingen. Die Linke gaf kritiek op de meeruitgaven voor de Bundeswehr, de AfD hekelde de Duitse bijdragen voor de EU-begroting. De begrotingsspecialist van de liberale FDP-fractie, Otto Fricke, was er niet over te spreken dat met het 'Baukindergeld' een inefficiënte subsidie nieuw leven wordt ingeblazen. Tobias Lindner van de Grünen noemde de begroting een document van stagnatie, dat op uitdagingen als de maatschappelijke ongelijkheid, de kinderarmoede en de klimaatverandering geen antwoord biedt. De traditioneel grootste post in de federale begroting is het budget voor werk en sociale zekerheid. De bevoegde minister Hubertus Heil (SPD) bekrachtigde in de bondsdag zijn voornemen om de sociale bijdragen voortaan pas vanaf een maandelijks inkomen van 1.300 euro effectief te laten worden in plaats van zoals nu bij een plafond van 850 euro. "Dat is concreet beleid om de lagere inkomens te beschermen zonder dat de mensen daardoor slechtere pensioenrechten krijgen", verklaarde Heil. De details van die plannen zijn in de grote coalitie evenwel nog omstreden. (Belga)