In november 2020 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) een studie rond de uitdaging om onze industrie klimaatneutraal te krijgen. Het uitgangspunt van die studie: de broeikasgasuitstoot terugdringen zonder de belangen van de Vlaamse industrie in gedrang te brengen. "Daardoor landde geen van de scenario's op klimaatneutraliteit en leunen ze allemaal in grote mate op halfslachtige en dure oplossingen zoals koolstofafvang", zegt Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert bij BBL. "Toch is het onverstandig om vast te klampen aan technologieën die tegen het midden van de eeuw geen klimaatneutraliteit voor de economie kunnen opleveren. Dat is een groot gevaar voor de competitiviteit en de weerbaarheid van onze economie, en dus ook voor de toekomstige jobs in onze industrie." Daarom gaf BBL het onafhankelijk studiebureau Climact de opdracht te berekenen hoe we onze industrie wél kunnen klaarstomen voor de toekomst. "We gebruikten exact hetzelfde simulatiemodel, maar kozen voor recepten die de overheid in haar eigen studie nog niet op de radar had, zoals een keuze voor circulariteit, efficiënter grondstoffenverbruik en vraagreductie", benadrukt Van Hauwaert. De resultaten van het BBL-scenario zijn volgens Van Hauwaert "bemoedigend". Het toont aan dat snellere en grootschalige emissiereducties in de industrie mogelijk zijn. Het scenario zet de industrie beter op weg naar klimaatneutraliteit: -95,2 tegenover 86,4 procent. Het vermindert de nood aan energie (-48 procent) en zet veel minder in op een halfslachtige en dure oplossing als CO2-afvang (2,5 miljoen ton ten opzichte van 12 miljoen ton). "Het is daardoor ook goedkoper: 12 à 13 miljard tegenover 12 à 18 miljard. De investeringen belanden in ons scenario bovendien in nieuwe, innovatieve technologieën die bijdragen tot de industrie van de toekomst, in plaats van de fossiele lineaire industrie van het verleden in stand te houden", aldus Van Hauwaert. (Belga)

In november 2020 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) een studie rond de uitdaging om onze industrie klimaatneutraal te krijgen. Het uitgangspunt van die studie: de broeikasgasuitstoot terugdringen zonder de belangen van de Vlaamse industrie in gedrang te brengen. "Daardoor landde geen van de scenario's op klimaatneutraliteit en leunen ze allemaal in grote mate op halfslachtige en dure oplossingen zoals koolstofafvang", zegt Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert bij BBL. "Toch is het onverstandig om vast te klampen aan technologieën die tegen het midden van de eeuw geen klimaatneutraliteit voor de economie kunnen opleveren. Dat is een groot gevaar voor de competitiviteit en de weerbaarheid van onze economie, en dus ook voor de toekomstige jobs in onze industrie." Daarom gaf BBL het onafhankelijk studiebureau Climact de opdracht te berekenen hoe we onze industrie wél kunnen klaarstomen voor de toekomst. "We gebruikten exact hetzelfde simulatiemodel, maar kozen voor recepten die de overheid in haar eigen studie nog niet op de radar had, zoals een keuze voor circulariteit, efficiënter grondstoffenverbruik en vraagreductie", benadrukt Van Hauwaert. De resultaten van het BBL-scenario zijn volgens Van Hauwaert "bemoedigend". Het toont aan dat snellere en grootschalige emissiereducties in de industrie mogelijk zijn. Het scenario zet de industrie beter op weg naar klimaatneutraliteit: -95,2 tegenover 86,4 procent. Het vermindert de nood aan energie (-48 procent) en zet veel minder in op een halfslachtige en dure oplossing als CO2-afvang (2,5 miljoen ton ten opzichte van 12 miljoen ton). "Het is daardoor ook goedkoper: 12 à 13 miljard tegenover 12 à 18 miljard. De investeringen belanden in ons scenario bovendien in nieuwe, innovatieve technologieën die bijdragen tot de industrie van de toekomst, in plaats van de fossiele lineaire industrie van het verleden in stand te houden", aldus Van Hauwaert. (Belga)