De reeks ingrepen die Bogaert doorvoert, betekenen het einde van de vaste benoeming. Eerstdaags wordt het sluitstuk goedgekeurd. De nieuwe jaarlijkse evaluatie wordt daarin gekoppeld aan de loopbaan. Lees: wie het goed doet, krijgt promotie. Wie het slecht doet, moet opstappen. Statutair of niet.

Modern personeelsbeleid

'We krijgen een modern personeelsbeleid. Met als motto: de beste man op de beste plaats. En ook iemand die 25 jaar statutair is, kan daar in zijn job verliezen als hij niet presteert. Dit is een harde consequentie. Maar tegelijk zullen we het blazoen van de andere ambtenaren oppoetsen', aldus de staatssecretaris.

Beter beloond

Ongeveer twee derde van de 69.400 federale ambtenaren zijn vandaag statutairen. Ambtenaren die heel goed presteren, zullen beter beloond worden. 'Wie uitzonderlijk werkt, kan sneller carrière maken. Wie gewoon voldoet, wat trager'. (Belga)

De reeks ingrepen die Bogaert doorvoert, betekenen het einde van de vaste benoeming. Eerstdaags wordt het sluitstuk goedgekeurd. De nieuwe jaarlijkse evaluatie wordt daarin gekoppeld aan de loopbaan. Lees: wie het goed doet, krijgt promotie. Wie het slecht doet, moet opstappen. Statutair of niet.'We krijgen een modern personeelsbeleid. Met als motto: de beste man op de beste plaats. En ook iemand die 25 jaar statutair is, kan daar in zijn job verliezen als hij niet presteert. Dit is een harde consequentie. Maar tegelijk zullen we het blazoen van de andere ambtenaren oppoetsen', aldus de staatssecretaris. Ongeveer twee derde van de 69.400 federale ambtenaren zijn vandaag statutairen. Ambtenaren die heel goed presteren, zullen beter beloond worden. 'Wie uitzonderlijk werkt, kan sneller carrière maken. Wie gewoon voldoet, wat trager'. (Belga)