Aangezien er geen meldingsplicht is voor bof, ligt het werkelijk aantal bofbesmettingen ongetwijfeld hoger, volgens het Agenschap "wellicht een veelvoud". De meeste meldingen kwamen uit Oost-Vlaanderen: 55 pct van wie besmet raakte was tussen 18 en 24 jaar en studeerde in het Gents hoger onderwijs. Het bofvirus dat circuleert, blijkt van het type "genotype G5" te zijn, de zogenaamde "Groningse variant" die zich eind 2010 en in 2011 over heel Nederland verspreidde en ook het meest voorkomende subtype is bij de recente bofmeldingen in Nederland. Het lijkt volgens het Agentschap dan ook aannemelijk dat de bron van de Gentse uitbraak in Nederland ligt. Bevraging van de besmette jongvolwassenen leerde dat de meerderheid volledig gevaccineerd was. "Dat bevestigt eerdere vaststellingen dat de vaccinatie tegen bof bij vijf tot zeven procent van de gevaccineerden geen bescherming of geen bescherming op lange termijn biedt", aldus woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap. Toch blijft inzetten op een hogere vaccinatiegraad de beste maatregel om zulke uitbraken te voorkomen. Volledig gevaccineerd zijn betekent twee dosissen krijgen van het mazelen-bof-rubella-vaccin (MBR-vaccin). (MVL)

Aangezien er geen meldingsplicht is voor bof, ligt het werkelijk aantal bofbesmettingen ongetwijfeld hoger, volgens het Agenschap "wellicht een veelvoud". De meeste meldingen kwamen uit Oost-Vlaanderen: 55 pct van wie besmet raakte was tussen 18 en 24 jaar en studeerde in het Gents hoger onderwijs. Het bofvirus dat circuleert, blijkt van het type "genotype G5" te zijn, de zogenaamde "Groningse variant" die zich eind 2010 en in 2011 over heel Nederland verspreidde en ook het meest voorkomende subtype is bij de recente bofmeldingen in Nederland. Het lijkt volgens het Agentschap dan ook aannemelijk dat de bron van de Gentse uitbraak in Nederland ligt. Bevraging van de besmette jongvolwassenen leerde dat de meerderheid volledig gevaccineerd was. "Dat bevestigt eerdere vaststellingen dat de vaccinatie tegen bof bij vijf tot zeven procent van de gevaccineerden geen bescherming of geen bescherming op lange termijn biedt", aldus woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap. Toch blijft inzetten op een hogere vaccinatiegraad de beste maatregel om zulke uitbraken te voorkomen. Volledig gevaccineerd zijn betekent twee dosissen krijgen van het mazelen-bof-rubella-vaccin (MBR-vaccin). (MVL)