Op 1 mei weet elke Belgische gemeente hoeveel asielzoekers ze zal moeten opvangen in het kader van het spreidingsplan. Nadien krijgen de gemeenten zes of zeven maanden de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Het aantal asielzoekers zal in de lijn liggen van het indicatief cijfer dat de regering eind vorig jaar al naar de betrokken besturen communiceerde. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwacht weinig problemen bij de uitvoering.

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het zogenaamde spreidingsplan. "We zijn er geraakt", stelde staatssecretaris Francken na afloop. De regering mikt daarin op de spreiding van 5.000 vluchtelingen.

Premier Charles Michel preciseerde dat in schijven tewerk zal worden gegaan. Hij benadrukte dat de situatie permanent zal worden opgevolgd en wees op het belang van wat Europees de komende maanden zal gebeuren in het vluchtelingendossier. De criteria die de regering hanteert voor de verdeling van de asielzoekers, zijn dezelfde gebleven als diegene die twee maanden geleden werd bekendgemaakt. Ze houdt met andere woorden rekening met het bevolkingsaantal (35 procent), het totaal netto-belastbaar inkomen (20 procent), het aantal opvangplaatsen in de gemeenten (30 procent) en het aantal leefloners (15 procent).

Gemeenten die meer dan het dubbele realiseren van het gemiddeld aantal opvangplaatsen, worden vrijgesteld. Volgens minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus zijn dat er zowat zeventig. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State, waarna de regering zich er nog een tweede keer over moet buigen.

De staatssecretaris verwacht dat de publicatie rond 1 mei zal gebeuren. Tegen dan krijgen de gemeenten een nieuwe brief met het definitieve cijfer van het aantal vluchtelingen dat ze moeten opvangen, maar dat zal wellicht niet sterk afwijken van het aantal dat op 17 december werd doorgegeven. Nadien krijgen ze zes of zeven maanden de tijd om zich in orde te stellen.

Francken wees erop dat de lokale opvanginitiatieven die nu worden gerealiseerd - hij sprak van 780 plaatsen - volledig worden meegeteld in het aantal plaatsen dat de gemeenten moeten realiseren.

De staatssecretaris prees de grote verantwoordelijkheidszin bij de gemeenten en OCMW's. Na de vorige communicatie kwamen er minder dan tien brieven terug van de lokale besturen, waarvan slechts een handvol van gemeenten die "serieuze bedenkingen" hadden. Hoewel hij hoopt het niet te moeten gebruiken, voorziet het plan een sanctiemechanisme.

Voor een gemeente die er niet in slaagt de nodige plaatsen te creëren, kan een boete oplopen van zowat 75 euro per dag, per plaats die niet is gerealiseerd. Dat bedrag komt neer op het dubbele van de dagprijs die een gemeente van het federale niveau krijgt voor de creatie van een lokaal opvanginitiatief.

Een gemeente die echter kan aantonen dat ze alle inspanningen heeft geleverd om een appartement of huis te regelen of om contracten af te sluiten, maar daar toch niet is geslaagd, kan op extra tijd rekenen. (Belga/JH)

Op 1 mei weet elke Belgische gemeente hoeveel asielzoekers ze zal moeten opvangen in het kader van het spreidingsplan. Nadien krijgen de gemeenten zes of zeven maanden de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Het aantal asielzoekers zal in de lijn liggen van het indicatief cijfer dat de regering eind vorig jaar al naar de betrokken besturen communiceerde. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwacht weinig problemen bij de uitvoering.De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het zogenaamde spreidingsplan. "We zijn er geraakt", stelde staatssecretaris Francken na afloop. De regering mikt daarin op de spreiding van 5.000 vluchtelingen. Premier Charles Michel preciseerde dat in schijven tewerk zal worden gegaan. Hij benadrukte dat de situatie permanent zal worden opgevolgd en wees op het belang van wat Europees de komende maanden zal gebeuren in het vluchtelingendossier. De criteria die de regering hanteert voor de verdeling van de asielzoekers, zijn dezelfde gebleven als diegene die twee maanden geleden werd bekendgemaakt. Ze houdt met andere woorden rekening met het bevolkingsaantal (35 procent), het totaal netto-belastbaar inkomen (20 procent), het aantal opvangplaatsen in de gemeenten (30 procent) en het aantal leefloners (15 procent). Gemeenten die meer dan het dubbele realiseren van het gemiddeld aantal opvangplaatsen, worden vrijgesteld. Volgens minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus zijn dat er zowat zeventig. De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State, waarna de regering zich er nog een tweede keer over moet buigen. De staatssecretaris verwacht dat de publicatie rond 1 mei zal gebeuren. Tegen dan krijgen de gemeenten een nieuwe brief met het definitieve cijfer van het aantal vluchtelingen dat ze moeten opvangen, maar dat zal wellicht niet sterk afwijken van het aantal dat op 17 december werd doorgegeven. Nadien krijgen ze zes of zeven maanden de tijd om zich in orde te stellen. Francken wees erop dat de lokale opvanginitiatieven die nu worden gerealiseerd - hij sprak van 780 plaatsen - volledig worden meegeteld in het aantal plaatsen dat de gemeenten moeten realiseren. De staatssecretaris prees de grote verantwoordelijkheidszin bij de gemeenten en OCMW's. Na de vorige communicatie kwamen er minder dan tien brieven terug van de lokale besturen, waarvan slechts een handvol van gemeenten die "serieuze bedenkingen" hadden. Hoewel hij hoopt het niet te moeten gebruiken, voorziet het plan een sanctiemechanisme. Voor een gemeente die er niet in slaagt de nodige plaatsen te creëren, kan een boete oplopen van zowat 75 euro per dag, per plaats die niet is gerealiseerd. Dat bedrag komt neer op het dubbele van de dagprijs die een gemeente van het federale niveau krijgt voor de creatie van een lokaal opvanginitiatief. Een gemeente die echter kan aantonen dat ze alle inspanningen heeft geleverd om een appartement of huis te regelen of om contracten af te sluiten, maar daar toch niet is geslaagd, kan op extra tijd rekenen. (Belga/JH)