Europa verplicht elke lidstaat een register bij te houden waarin voor elk bedrijf, elke vereniging of stichting wordt bijgehouden wie de touwtjes in handen heeft. De doelstelling van dat UBO-register is terroristen sneller op te sporen en witwassen te bestrijden. Midden juli hadden 83.000 bedrijven hun begunstigden geregistreerd. Vandaag zijn dat er amper 44.000 meer. Nochtans zijn de technische problemen van de registratietool grotendeels van de baan en publiceerde de FOD Financiën al voor de vierde keer antwoorden op veel gestelde vragen.

Maar de registratie blijft zeer complex. Boekhoud- en advocatenkantoren, die de registratie op zich kunnen nemen, wijzen erop dat de enorme administratieve rompslomp tot uitstelgedrag bij bedrijven leidt. 'We verwachten in september een heuse stormloop, maar de kans dat alle bedrijven tegen eind september klaar zijn, lijkt klein', zegt Stefan De Plus van de consultant PwC. Philippe Lambrecht, secretaris-generaal bij het VBO, pleit voor uitstel, maar kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) stelde al dat de deadline voorlopig behouden blijft.

Europa verplicht elke lidstaat een register bij te houden waarin voor elk bedrijf, elke vereniging of stichting wordt bijgehouden wie de touwtjes in handen heeft. De doelstelling van dat UBO-register is terroristen sneller op te sporen en witwassen te bestrijden. Midden juli hadden 83.000 bedrijven hun begunstigden geregistreerd. Vandaag zijn dat er amper 44.000 meer. Nochtans zijn de technische problemen van de registratietool grotendeels van de baan en publiceerde de FOD Financiën al voor de vierde keer antwoorden op veel gestelde vragen. Maar de registratie blijft zeer complex. Boekhoud- en advocatenkantoren, die de registratie op zich kunnen nemen, wijzen erop dat de enorme administratieve rompslomp tot uitstelgedrag bij bedrijven leidt. 'We verwachten in september een heuse stormloop, maar de kans dat alle bedrijven tegen eind september klaar zijn, lijkt klein', zegt Stefan De Plus van de consultant PwC. Philippe Lambrecht, secretaris-generaal bij het VBO, pleit voor uitstel, maar kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) stelde al dat de deadline voorlopig behouden blijft.