Het parket Oost-Vlaanderen organiseerde een aantal themazittingen over inbreuken op de kieswet bij de verkiezingen van 14 oktober. Het ging om opgeroepen bijzitters, plaatsvervangende bijzitters en voorzitters die niet (tijdig) kwamen opdagen en achteraf ook geen geldige reden hadden. De omzendbrief van het college van Procureurs-Generaal schreef voor dat aan de voorzitters en bijzitters die zonder geldige reden afwezig zijn, een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld werd. "Indien voor een strafrechtelijke reactie wordt gekozen onder de vorm van een voorstel tot minnelijke schikking, moet bovendien op een consequente manier worden gereageerd in geval van niet-betaling en zal in dat geval onmiddellijk tot dagvaarding worden overgegaan", waarschuwde de omzendbrief. De beklaagden riskeerden tussen 400 en 1.600 euro boete, maar de rechtbank legde in de meeste gevallen de minimumboete van 400 euro met uitstel op. Enkele bijzitters werden vrijgesproken omdat er in het telbureau in Brakel niet correct genoteerd werd wie aanwezig was. (Belga)

Het parket Oost-Vlaanderen organiseerde een aantal themazittingen over inbreuken op de kieswet bij de verkiezingen van 14 oktober. Het ging om opgeroepen bijzitters, plaatsvervangende bijzitters en voorzitters die niet (tijdig) kwamen opdagen en achteraf ook geen geldige reden hadden. De omzendbrief van het college van Procureurs-Generaal schreef voor dat aan de voorzitters en bijzitters die zonder geldige reden afwezig zijn, een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld werd. "Indien voor een strafrechtelijke reactie wordt gekozen onder de vorm van een voorstel tot minnelijke schikking, moet bovendien op een consequente manier worden gereageerd in geval van niet-betaling en zal in dat geval onmiddellijk tot dagvaarding worden overgegaan", waarschuwde de omzendbrief. De beklaagden riskeerden tussen 400 en 1.600 euro boete, maar de rechtbank legde in de meeste gevallen de minimumboete van 400 euro met uitstel op. Enkele bijzitters werden vrijgesproken omdat er in het telbureau in Brakel niet correct genoteerd werd wie aanwezig was. (Belga)