"De daden van Volkswagen hebben de wetten rond de luchtkwaliteit in onze staat geschonden en de gezondheid van mensen in gevaar gebracht", aldus directeur Ecologie Maia Bellon. "Dit heeft geleid tot onherstelbare schade aan het vertrouwen van de burgers." Met de boete stelt het Department of Ecology Volkswagen aansprakelijk voor schade aan het milieu veroorzaakt door meer dan 21.000 voertuigen met frauduleuze software, die tot veertig keer meer stikstofoxide uitstoten dan door VW werd aangegeven, klinkt het nog in een persbericht. Het geld van de boete zal gebruikt worden om de luchtvervuiling in Washington te bestrijden. Volkswagen sloot eind juni een akkoord met het Environmental Protection Agency voor een schikking van 14,7 miljard dollar (13,4 miljard euro), nadat honderden klagers en de procureurs-generaal van 44 staten, waaronder Washington, een klacht indienden. De staten New York, Maryland en Massachusetts dienden ondertussen echter al nieuwe klachten in tegen VW. (Belga)

"De daden van Volkswagen hebben de wetten rond de luchtkwaliteit in onze staat geschonden en de gezondheid van mensen in gevaar gebracht", aldus directeur Ecologie Maia Bellon. "Dit heeft geleid tot onherstelbare schade aan het vertrouwen van de burgers." Met de boete stelt het Department of Ecology Volkswagen aansprakelijk voor schade aan het milieu veroorzaakt door meer dan 21.000 voertuigen met frauduleuze software, die tot veertig keer meer stikstofoxide uitstoten dan door VW werd aangegeven, klinkt het nog in een persbericht. Het geld van de boete zal gebruikt worden om de luchtvervuiling in Washington te bestrijden. Volkswagen sloot eind juni een akkoord met het Environmental Protection Agency voor een schikking van 14,7 miljard dollar (13,4 miljard euro), nadat honderden klagers en de procureurs-generaal van 44 staten, waaronder Washington, een klacht indienden. De staten New York, Maryland en Massachusetts dienden ondertussen echter al nieuwe klachten in tegen VW. (Belga)