De Vlaamse regering legde vrijdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Antwerpse haven vast. Dat plan maakt verdere havenuitbreiding mogelijk en legt natuurcompensaties vast. Twee poldergehuchten, Ouden Doel en Rapenburg, moeten verdwijnen. Maar ook heel wat landbouwers zouden grond verliezen. "Voor de meer dan 250 landbouwfamilies die vandaag hun bedrijf en/of grond onder industrie of natuur zien verdwijnen, zijn er weinig of geen alternatieven. Er zijn geen bedrijven of gronden op overschot in de streek. Het zal dan ook niemand verwonderen dat wij vanuit de Boerenbond zwaar ontgoocheld zijn dat de Vlaamse regering niet op onze werkbare en constructieve voorstellen is willen ingaan", zegt voorzitter Piet Vanthemsche. De Boerenbond voelt zich "verraden" door de Vlaamse regering. "Liever braakliggende industrieterreinen, wachtend op ooit betere tijden, en geflankeerd door vochtige natuurgebieden dan vruchtbare akkers. En toch blijft men in Brussel de mond vol hebben van een toekomstgerichte Vlaamse landbouw. Begrijpe wie kan...", zegt de organisatie. (JDH)

De Vlaamse regering legde vrijdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Antwerpse haven vast. Dat plan maakt verdere havenuitbreiding mogelijk en legt natuurcompensaties vast. Twee poldergehuchten, Ouden Doel en Rapenburg, moeten verdwijnen. Maar ook heel wat landbouwers zouden grond verliezen. "Voor de meer dan 250 landbouwfamilies die vandaag hun bedrijf en/of grond onder industrie of natuur zien verdwijnen, zijn er weinig of geen alternatieven. Er zijn geen bedrijven of gronden op overschot in de streek. Het zal dan ook niemand verwonderen dat wij vanuit de Boerenbond zwaar ontgoocheld zijn dat de Vlaamse regering niet op onze werkbare en constructieve voorstellen is willen ingaan", zegt voorzitter Piet Vanthemsche. De Boerenbond voelt zich "verraden" door de Vlaamse regering. "Liever braakliggende industrieterreinen, wachtend op ooit betere tijden, en geflankeerd door vochtige natuurgebieden dan vruchtbare akkers. En toch blijft men in Brussel de mond vol hebben van een toekomstgerichte Vlaamse landbouw. Begrijpe wie kan...", zegt de organisatie. (JDH)