"Volgens de huidige reglementering kunnen asielzoekers na registratie en toewijzing aan een asielcentrum pas na vier maanden in de economie aan de slag. Er is een plan uitgewerkt dat deze termijn zou wegvallen voor alle asielzoekers van wie de registratie op 18 maart een feit was. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zouden ze zoveel mogelijk op de landbouwbedrijven zelf gehuisvest worden. Alles gebeurt onder supervisie van de asielcentra, die ook voor maaltijden zullen zorgen", aldus Chris Botterman, hoofd sociale zaken van de Boerenbond, die hierover een van de volgende dagen een beslissing verwacht van de federale regering. De Boerenbond verwacht wel meer heil van de nakende beslissing om tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden, loopbaanonderbrekers en wie geniet van tijdskrediet de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan als seizoenarbeider in de landbouw, met behoud van uitkering. Eerder werd al beslist om het aantal dagen te verdubbelen dat iemand in de land- en tuinbouw seizoenarbeid mag verrichten. Daardoor kunnen de circa achtduizend buitenlanders die nu al aan de slag zijn langer aan de slag blijven. Ook doet de VDAB extra inspanningen om mensen hiervoor aan te trekken. Botterman dringt verder aan op maatregelen op Europees niveau. Die moeten buitenlandse seizoenarbeiders in staat stellen om naar ons land te reizen. (Belga)

"Volgens de huidige reglementering kunnen asielzoekers na registratie en toewijzing aan een asielcentrum pas na vier maanden in de economie aan de slag. Er is een plan uitgewerkt dat deze termijn zou wegvallen voor alle asielzoekers van wie de registratie op 18 maart een feit was. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, zouden ze zoveel mogelijk op de landbouwbedrijven zelf gehuisvest worden. Alles gebeurt onder supervisie van de asielcentra, die ook voor maaltijden zullen zorgen", aldus Chris Botterman, hoofd sociale zaken van de Boerenbond, die hierover een van de volgende dagen een beslissing verwacht van de federale regering. De Boerenbond verwacht wel meer heil van de nakende beslissing om tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden, loopbaanonderbrekers en wie geniet van tijdskrediet de mogelijkheid te bieden om aan de slag te gaan als seizoenarbeider in de landbouw, met behoud van uitkering. Eerder werd al beslist om het aantal dagen te verdubbelen dat iemand in de land- en tuinbouw seizoenarbeid mag verrichten. Daardoor kunnen de circa achtduizend buitenlanders die nu al aan de slag zijn langer aan de slag blijven. Ook doet de VDAB extra inspanningen om mensen hiervoor aan te trekken. Botterman dringt verder aan op maatregelen op Europees niveau. Die moeten buitenlandse seizoenarbeiders in staat stellen om naar ons land te reizen. (Belga)