De Standaard publiceert een open brief van hen.

De voorzitters van belangengroepen Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vrezen dat we afstevenen op 'een bouwshift op papier'. De bouwshift, voorheen bekend als de betonstop, betekent dat woonkernen verdicht worden en de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul wordt herleid door niet meer te bouwen op slecht gelegen plaatsen. De Vlaamse regering bereikte er vorig jaar een akkoord over. Maar doordat eigenaars van gronden vergoed zullen worden tegen 100 procent van de huidige marktwaarde, zullen de kosten hoog oplopen.

De ondertekenaars van de open brief vrezen dat de regeling onbetaalbaar wordt en dat de betonmolens daardoor zullen blijven draaien. 'Dit is onverantwoordelijk bestuur', luidt het. 'Vlaanderen zou de schaarse overheidsmiddelen beter niet verkwanselen aan extra geschenken aan grondeigenaren.'

De Standaard publiceert een open brief van hen.De voorzitters van belangengroepen Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vrezen dat we afstevenen op 'een bouwshift op papier'. De bouwshift, voorheen bekend als de betonstop, betekent dat woonkernen verdicht worden en de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul wordt herleid door niet meer te bouwen op slecht gelegen plaatsen. De Vlaamse regering bereikte er vorig jaar een akkoord over. Maar doordat eigenaars van gronden vergoed zullen worden tegen 100 procent van de huidige marktwaarde, zullen de kosten hoog oplopen. De ondertekenaars van de open brief vrezen dat de regeling onbetaalbaar wordt en dat de betonmolens daardoor zullen blijven draaien. 'Dit is onverantwoordelijk bestuur', luidt het. 'Vlaanderen zou de schaarse overheidsmiddelen beter niet verkwanselen aan extra geschenken aan grondeigenaren.'