In 'Wij zijn het klimaat' richten Anuna De Wever en Kyra Gantois zich in de verschillende hoofdstukken tot de politici en beleidsmensen, hun ouders en grootouders, hun eigen generatie en aan iedereen samen. In het hoofdstuk dat gericht is aan de politici en beleidsmensen, zijn de twee klimaatactivisten het scherpst.

Ze pikken het niet dat ze door politici als pessimisten omschreven worden. 'Wij zijn geen doemdenkers. (...) Integendeel: voor jullie staan mensen die nog steeds geloven in beleid. Waarom zouden wij anders protesteren? Wij kijken naar de feiten. En we zeggen dat we van jullie een drastisch beleid verwachten', klinkt het.

De Wever en Gantois hameren erop dat ze niet hun mening verkondigen, maar wetenschappelijke feiten citeren. 'We weten zelf dat we niet alles weten. Het gaat voor ons over onze toekomst, over het leven dat wij wel of niet zullen leiden indien er niets drastisch gebeurt. Dat hebben wetenschappers en academici wel degelijk begrepen. Daarom steunen zij ons', luidt het. 'Nodig dus driehonderd klimaatwetenschappers uit. Hun kan je geen naïviteit verwijten. We veronderstellen dat jullie tegen hen niet zullen zeggen dat ze wat minder moeten douchen en dat ze op de universiteit beter moeten recyclen', klinkt het snedig.

Aan hun ouders en grootouders vragen De Wever en Gantois om mee hun stem te verheffen, open gesprekken aan te gaan met jongeren en ook in eigen boezem te kijken. 'Zijn jullie niet te veel gehecht aan wat jullie als normaal beschouwen?', vragen ze zich af. 'Verblind door hebzucht zijn we en geleid door angst. Angst voor anderen, gevoed door verzonnen breuklijnen die ons in deze wereld tegen elkaar moeten opzetten. En dat terwijl we meer dan ooit moeten leren samenwerken. (...) Wat wij van jullie vragen is om nu de moed te verzamelen om mee te protesteren. Ons lot ligt in jullie handen.' Van hun eigen generatie verwachten de klimaatactivisten dat ze niet passief zijn, want 'dat kunnen we ons niet veroorloven'. 'Onze toekomst staat immers op het spel, en dat is niet overdreven.'

De Wever en Gantois zeggen wel te erkennen dat ze in een geprivilegieerde situatie zitten. 'In tegenstelling tot veel andere jongeren genieten wij van zoveel kansen en mogelijkheden dat wij vinden dat we onze verantwoordelijkheid ook voor hen moeten opnemen.' En dat door te blijven protesteren. In het laatste hoofdstuk, dat aan iedereen gericht is, verwijzen De Wever en Gantois nog eens naar hun digitaal platform waarmee de macht opnieuw bij de burger gelegd moet worden. Daarop kunnen mensen ideeën en mogelijke oplossingen delen. Die bijdragen zullen ze dan voorleggen aan een panel van experten, met als doel om een Klimaatactieplan op te stellen.

'Samen, overheid en burgers, kunnen we er vandaag voor beginnen te zorgen dat we een betere toekomst tegemoet kijken, een samenleving en een planeet waar we later over kunnen zeggen: hier hebben we vreedzaam voor gevochten, hier zijn we burgerlijk ongehoorzaam voor geweest, hier hebben we onverschilligheid en ecologische roofbouw succesvol bekampt, hier werd iedereen, zonder uitzondering, een bondgenoot', klinkt het nog.

Het boek, dat op vrijdag 8 maart verschijnt, werd opgetekend door Jeroen Olyslaegers en telt 64 pagina's. De paperback zal 8,99 euro kosten. Voor elke euro opbrengst van deze uitgave gaat de helft naar Youth for Climate, zo laat de uitgeverij De Bezige Bij weten.

In 'Wij zijn het klimaat' richten Anuna De Wever en Kyra Gantois zich in de verschillende hoofdstukken tot de politici en beleidsmensen, hun ouders en grootouders, hun eigen generatie en aan iedereen samen. In het hoofdstuk dat gericht is aan de politici en beleidsmensen, zijn de twee klimaatactivisten het scherpst. Ze pikken het niet dat ze door politici als pessimisten omschreven worden. 'Wij zijn geen doemdenkers. (...) Integendeel: voor jullie staan mensen die nog steeds geloven in beleid. Waarom zouden wij anders protesteren? Wij kijken naar de feiten. En we zeggen dat we van jullie een drastisch beleid verwachten', klinkt het. De Wever en Gantois hameren erop dat ze niet hun mening verkondigen, maar wetenschappelijke feiten citeren. 'We weten zelf dat we niet alles weten. Het gaat voor ons over onze toekomst, over het leven dat wij wel of niet zullen leiden indien er niets drastisch gebeurt. Dat hebben wetenschappers en academici wel degelijk begrepen. Daarom steunen zij ons', luidt het. 'Nodig dus driehonderd klimaatwetenschappers uit. Hun kan je geen naïviteit verwijten. We veronderstellen dat jullie tegen hen niet zullen zeggen dat ze wat minder moeten douchen en dat ze op de universiteit beter moeten recyclen', klinkt het snedig. Aan hun ouders en grootouders vragen De Wever en Gantois om mee hun stem te verheffen, open gesprekken aan te gaan met jongeren en ook in eigen boezem te kijken. 'Zijn jullie niet te veel gehecht aan wat jullie als normaal beschouwen?', vragen ze zich af. 'Verblind door hebzucht zijn we en geleid door angst. Angst voor anderen, gevoed door verzonnen breuklijnen die ons in deze wereld tegen elkaar moeten opzetten. En dat terwijl we meer dan ooit moeten leren samenwerken. (...) Wat wij van jullie vragen is om nu de moed te verzamelen om mee te protesteren. Ons lot ligt in jullie handen.' Van hun eigen generatie verwachten de klimaatactivisten dat ze niet passief zijn, want 'dat kunnen we ons niet veroorloven'. 'Onze toekomst staat immers op het spel, en dat is niet overdreven.' De Wever en Gantois zeggen wel te erkennen dat ze in een geprivilegieerde situatie zitten. 'In tegenstelling tot veel andere jongeren genieten wij van zoveel kansen en mogelijkheden dat wij vinden dat we onze verantwoordelijkheid ook voor hen moeten opnemen.' En dat door te blijven protesteren. In het laatste hoofdstuk, dat aan iedereen gericht is, verwijzen De Wever en Gantois nog eens naar hun digitaal platform waarmee de macht opnieuw bij de burger gelegd moet worden. Daarop kunnen mensen ideeën en mogelijke oplossingen delen. Die bijdragen zullen ze dan voorleggen aan een panel van experten, met als doel om een Klimaatactieplan op te stellen. 'Samen, overheid en burgers, kunnen we er vandaag voor beginnen te zorgen dat we een betere toekomst tegemoet kijken, een samenleving en een planeet waar we later over kunnen zeggen: hier hebben we vreedzaam voor gevochten, hier zijn we burgerlijk ongehoorzaam voor geweest, hier hebben we onverschilligheid en ecologische roofbouw succesvol bekampt, hier werd iedereen, zonder uitzondering, een bondgenoot', klinkt het nog. Het boek, dat op vrijdag 8 maart verschijnt, werd opgetekend door Jeroen Olyslaegers en telt 64 pagina's. De paperback zal 8,99 euro kosten. Voor elke euro opbrengst van deze uitgave gaat de helft naar Youth for Climate, zo laat de uitgeverij De Bezige Bij weten.