Woensdag werd al een eerste bodemonderzoek uitgevoerd door de OVAM. Toen werden vier grondwaterstalen en zestien bodemstalen genomen op een afstand van 100 meter ten zuidwesten tot 1 km ten noordoosten van het ongeval, en werd geen verontreiniging vastgesteld. "De bodemexperten zijn rond 8.30 uur ter plaatse gekomen en nemen stalen van de ondergrond, het grondwater en het beekslib", zegt Petit. "Ze bevinden zich binnen de perimeter van 250 meter en nemen stalen van de spoorwegberm aan de noordzijde en aan de zuidkant ter hoogte van de vijverbeek. Het bodemonderzoek zal ons een indicatie geven over het latere bodemsaneringsplan en de planning van de herstellingswerken." (Belga)

Woensdag werd al een eerste bodemonderzoek uitgevoerd door de OVAM. Toen werden vier grondwaterstalen en zestien bodemstalen genomen op een afstand van 100 meter ten zuidwesten tot 1 km ten noordoosten van het ongeval, en werd geen verontreiniging vastgesteld. "De bodemexperten zijn rond 8.30 uur ter plaatse gekomen en nemen stalen van de ondergrond, het grondwater en het beekslib", zegt Petit. "Ze bevinden zich binnen de perimeter van 250 meter en nemen stalen van de spoorwegberm aan de noordzijde en aan de zuidkant ter hoogte van de vijverbeek. Het bodemonderzoek zal ons een indicatie geven over het latere bodemsaneringsplan en de planning van de herstellingswerken." (Belga)