In het communiqué wijst het ministerie voorts op "het aanwerven van huurlingen en de toenaderingen tot extremisten van allerlei slag". Het ministerie betreurt, in een indirecte verwijzing naar de recente kritiek op Rusland door VS-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, "dat sommige sleutelspelers op de internationale scène niet bereid zijn zich in de logica van een vreedzame oplossing in te schrijven". (KAV)

In het communiqué wijst het ministerie voorts op "het aanwerven van huurlingen en de toenaderingen tot extremisten van allerlei slag". Het ministerie betreurt, in een indirecte verwijzing naar de recente kritiek op Rusland door VS-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, "dat sommige sleutelspelers op de internationale scène niet bereid zijn zich in de logica van een vreedzame oplossing in te schrijven". (KAV)