Welk nut heeft het om de bevolking te raadplegen over de energiebevoorrading als de regering de kernuitstap terugdraait?

Voor de tweede keer dit jaar pakt het Nucleair Forum uit met een krantencampagne. Die moet de kernuitstap, die in 2002 werd vooropgesteld door de regering-Verhofstadt I, helpen terugschroeven. Het Nucleair Forum is een belangenorganisatie van de elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE-Luminus en van andere ondernemingen die met kernenergie te maken hebben.

Om de twee weken geven ze in thematische dossiers uitleg over het belang van kerncentrales voor de energiebevoorrading, de voordelen van kernenergie voor het klimaatbeleid, en het beheer van kernafval. Bij dat laatste thema wordt handig het laatste rapport van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) over de nucleaire kosten omzeild. Die kosten zijn opgelopen tot 8 miljard euro, en er is geen enkele zekerheid dat de provisies die de elektriciteitsproducenten moeten aanleggen ooit toereikend en beschikbaar zijn.

De nieuwe campagne van het Nucleair Forum moet kennelijk het draagvlak vergroten van de beslissing die de regering-Van Rompuy in september wil nemen om af te zien van de paars-groene beslissing om vanaf 2015 de zeven kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten.

Nieuwe inkomsten?

Premier Herman Van Rompuy (CD&V) heeft die beslissing intussen gekoppeld aan de begroting. Voor een regering die worstelt met jaartekorten van 20 miljard euro in de periode 2009-2011 zou een heffing op het langer openhouden van de kerncentrales (opbrengst geraamd op 7,5 tot zelfs 30 miljard euro in de komende vijftien jaar) nieuwe inkomsten kunnen opleveren.

De nakende beslissing van de regering-Van Rompuy doet veel vragen rijzen over het nut van een ontwerpstudie van het Federaal Planbureau en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie over 'De perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading 2008-2017'. Die bevoorrading ziet er structureel anders uit als alle kerncentrales open blijven.

Geen visie

Al even zinloos is de openbare raadpleging die midden in de zomervakantie en nog tot 28 september hierover plaatsvindt. Wie het toch wil wagen, kan terecht op de website www.reactricity.fgov.be om een uiterst complex rapport van 195 bladzijden in te kijken over twaalf scenario's (met en zonder kernuitstap, met lage en hoge economische groei enzovoort) en een al even ingewikkeld milieueffectenrapport van het studiebureau Arcadis (nog eens 120 bladzijden).

Volgens de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling is de ontwerpstudie sowieso een slag in het water omdat de overheid 'geen enkele visie naar voren brengt over hoe ons elektriciteitsproductiesysteem er op korte, middellange en lange termijn zou moeten uitzien'. Die visie zal er ook niet zijn in september.

Patrick Martens

Welk nut heeft het om de bevolking te raadplegen over de energiebevoorrading als de regering de kernuitstap terugdraait?Voor de tweede keer dit jaar pakt het Nucleair Forum uit met een krantencampagne. Die moet de kernuitstap, die in 2002 werd vooropgesteld door de regering-Verhofstadt I, helpen terugschroeven. Het Nucleair Forum is een belangenorganisatie van de elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE-Luminus en van andere ondernemingen die met kernenergie te maken hebben. Om de twee weken geven ze in thematische dossiers uitleg over het belang van kerncentrales voor de energiebevoorrading, de voordelen van kernenergie voor het klimaatbeleid, en het beheer van kernafval. Bij dat laatste thema wordt handig het laatste rapport van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) over de nucleaire kosten omzeild. Die kosten zijn opgelopen tot 8 miljard euro, en er is geen enkele zekerheid dat de provisies die de elektriciteitsproducenten moeten aanleggen ooit toereikend en beschikbaar zijn.De nieuwe campagne van het Nucleair Forum moet kennelijk het draagvlak vergroten van de beslissing die de regering-Van Rompuy in september wil nemen om af te zien van de paars-groene beslissing om vanaf 2015 de zeven kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten. Nieuwe inkomsten?Premier Herman Van Rompuy (CD&V) heeft die beslissing intussen gekoppeld aan de begroting. Voor een regering die worstelt met jaartekorten van 20 miljard euro in de periode 2009-2011 zou een heffing op het langer openhouden van de kerncentrales (opbrengst geraamd op 7,5 tot zelfs 30 miljard euro in de komende vijftien jaar) nieuwe inkomsten kunnen opleveren. De nakende beslissing van de regering-Van Rompuy doet veel vragen rijzen over het nut van een ontwerpstudie van het Federaal Planbureau en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie over 'De perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading 2008-2017'. Die bevoorrading ziet er structureel anders uit als alle kerncentrales open blijven. Geen visieAl even zinloos is de openbare raadpleging die midden in de zomervakantie en nog tot 28 september hierover plaatsvindt. Wie het toch wil wagen, kan terecht op de website www.reactricity.fgov.be om een uiterst complex rapport van 195 bladzijden in te kijken over twaalf scenario's (met en zonder kernuitstap, met lage en hoge economische groei enzovoort) en een al even ingewikkeld milieueffectenrapport van het studiebureau Arcadis (nog eens 120 bladzijden).Volgens de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling is de ontwerpstudie sowieso een slag in het water omdat de overheid 'geen enkele visie naar voren brengt over hoe ons elektriciteitsproductiesysteem er op korte, middellange en lange termijn zou moeten uitzien'. Die visie zal er ook niet zijn in september.Patrick Martens