Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Het gevoerde beleid van de afgelopen legislatuur dient verder gezet te worden. Onder impuls van SP.A kent Ronse een nieuwe dynamiek. Maar het werk is nog niet af. Verschillende projecten dienen nog te worden gefinaliseerd.

Met het Strategisch Plan is er, in samenspraak met de gemeentelijke administratie, een algemene visie ontwikkeld rond drie speerpunten, nl. Wonen, Werken en Vrije tijd.

Een woonbeleid aangepast aan deze tijden is een must. Er moet gestreefd worden naar een inclusiebeleid op het gebied van openbaar groen. Het woonpatrimonium van onze stad dateert uit de vorige eeuw. Verdere sanering dient te geschieden. In die grijze wijken moeten we op die plaatsen die vrijkomen door afbraak van totaal verloederde en weinig comfortabele woningen "groene en aangename ontmoetingsplaatsen" inplanten. Groen is immers niet iets wat je alleen aan de rand van Ronse zou moeten vinden, maar ook in onze wijken en het stadscentrum zou je kleine stukjes natuur moeten kunnen terugvinden.

Op het gebied van werken is de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark Pont West een uitdaging. We moeten waken over welke industrie we wensen aan te trekken. Een bedrijvenpark mag geenzins afbreuk doen aan het groene imago waarmee de stad wil gelieerd worden. Het stadscentrum ligt bovendien op een boogscheut van dit bedrijvenpark. Hinder en overlast veroorzaakt door dit bedrijventerrein zal dan ook een directe en grote impact hebben op de levenskwaliteit van onze stad. En dit moet vermeden worden. Weloverwogen beslissingen betreffende welke bedrijven zich er zullen mogen vestigen, is dan ook een noodzaak.

Met het TIO3-project hebben we niet alleen een nieuwe bestemming kunnen geven aan het voormalige hospitaalgebouw, maar kiezen we zowel voor het verleden, het heden, als de toekomst. Met in te spelen op de nieuwe innovatieve technieken uit de textielsector, doen we onze geschiedenis als textielstad alle eer aan. De nog aanwezige textielbedrijven kunnen op korte termijn inspelen op nieuwe innovatietechnieken en zo de huidige tewerkstelling in onze stad garanderen. Wanneer nieuwe innovaties klaar zijn om in productie te gaan, dan kan dit in de toekomst nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Uiteraard moeten we erover waken dat we niet zomaar zullen kiezen voor een monocultuur, en dient de stad en de ondernemers van onze stad zich te diversifiëren over verschillende sectoren.

Op het vlak van Vrije tijd zijn de verdere ontwikkeling van de Sportzone en de Culturele Zone (de Ververij) een prioriteit. Als het stadsbestuur nieuwe gezinnen wil verleiden om zich te komen vestigen in onze mooie stad, of wanneer we een zogenaamde "brain drain" van onze jeugd willen vermijden, dan moet er een gezond evenwicht worden aangeboden tussen goedkope en kwaliteitsvolle woningen, werkgelegenheid en ontspanning. Op (korte) termijn de opvangmogelijkheden voor kinderen uitbreiden. Op langere termijn dient ook een nieuw zwembadcomplex gebouwd te worden op de Sportzone, opdat deze zone een echte sportsite de naam waardig zou zijn. Verder dient het socio-culturele middenveld verder te worden ondersteunt en de kwaliteit van het aangeboden culturele programma mag niet uit het oog worden verloren.


Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

De bevolking van de stad Ronse. De huidige en toekomstige generaties die in onze stad zullen leven. Welke politieke partijen er zullen verliezen of winnen, wordt bepaald door de kiezer.

Ik verwacht echter dat de kiezer in oktober 2012 de keuze zal hebben uit een groter aantal lijsten dan in 2006. Gelet op de toepassing van het systeem Imperiali bij de zetelverdeling zal dit een klein voordeel geven aan de grotere lijsten. Wat de concrete impact zal zijn van de uitbreiding van het aantal gemeenteraadszetels van 27 naar 29 is niet echt te voorspellen.

Een ander fenomeen, in het bijzonder, is ook het grote aantal partijen aan de rechterzijde. Naast de traditionele partijen zullen ook in Ronse een aantal andere spelers aan de rechterzijde naar de stem van de kiezer dingen, waardoor de concurrentie zeker in grote mate aanwezig zal zijn.

Wat de sp.a Ronse betreft, denk ik dat door opnieuw met een sterk en socialistisch verhaal naar de kiezer te trekken, sp.a Ronse terug de grootste partij kan worden in Ronse. En dit ligt zeker binnen handbereik. Ik haal hier maar even de resultaten aan van de federale verkiezingen in 2010, waar Ronse op de Senaatslijst het enige kieskanton was waar sp.a als de grootste partij uitkwam. Dit resultaat moeten we dan ook kunnen evenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012.

Wat is van belang in uw gemeente?

We moeten streven naar een harmonieuze samenleving, waarbij respect voor ieders cultuur centraal staat. We mogen niet vervallen in een blind sloganesk integratiedebat , waarin zogenaamde oplossingen worden aangereikt voor zogenaamde "symptomen" die een totaal andere oorzaak kennen. Meer dan te streven naar integratie, waarbij assimilatie door sommigen tracht te worden bereikt, moeten we inzetten op de participatie van die groepen in onze stad die onvoldoende worden bereikt. Hierbij dienen alle drempels te worden weggehaald, zoals onder meer taal, maar ook vaak financiële drempels dienen worden aangepakt.

Ronse moet immers opnieuw die stad van weleer zijn, waar het aangenaam wonen is, werk in eigen regio en stad kan worden gevonden en een rijk socio-cultureel leven bestaat. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?Het gevoerde beleid van de afgelopen legislatuur dient verder gezet te worden. Onder impuls van SP.A kent Ronse een nieuwe dynamiek. Maar het werk is nog niet af. Verschillende projecten dienen nog te worden gefinaliseerd. Met het Strategisch Plan is er, in samenspraak met de gemeentelijke administratie, een algemene visie ontwikkeld rond drie speerpunten, nl. Wonen, Werken en Vrije tijd. Een woonbeleid aangepast aan deze tijden is een must. Er moet gestreefd worden naar een inclusiebeleid op het gebied van openbaar groen. Het woonpatrimonium van onze stad dateert uit de vorige eeuw. Verdere sanering dient te geschieden. In die grijze wijken moeten we op die plaatsen die vrijkomen door afbraak van totaal verloederde en weinig comfortabele woningen "groene en aangename ontmoetingsplaatsen" inplanten. Groen is immers niet iets wat je alleen aan de rand van Ronse zou moeten vinden, maar ook in onze wijken en het stadscentrum zou je kleine stukjes natuur moeten kunnen terugvinden. Op het gebied van werken is de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark Pont West een uitdaging. We moeten waken over welke industrie we wensen aan te trekken. Een bedrijvenpark mag geenzins afbreuk doen aan het groene imago waarmee de stad wil gelieerd worden. Het stadscentrum ligt bovendien op een boogscheut van dit bedrijvenpark. Hinder en overlast veroorzaakt door dit bedrijventerrein zal dan ook een directe en grote impact hebben op de levenskwaliteit van onze stad. En dit moet vermeden worden. Weloverwogen beslissingen betreffende welke bedrijven zich er zullen mogen vestigen, is dan ook een noodzaak. Met het TIO3-project hebben we niet alleen een nieuwe bestemming kunnen geven aan het voormalige hospitaalgebouw, maar kiezen we zowel voor het verleden, het heden, als de toekomst. Met in te spelen op de nieuwe innovatieve technieken uit de textielsector, doen we onze geschiedenis als textielstad alle eer aan. De nog aanwezige textielbedrijven kunnen op korte termijn inspelen op nieuwe innovatietechnieken en zo de huidige tewerkstelling in onze stad garanderen. Wanneer nieuwe innovaties klaar zijn om in productie te gaan, dan kan dit in de toekomst nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Uiteraard moeten we erover waken dat we niet zomaar zullen kiezen voor een monocultuur, en dient de stad en de ondernemers van onze stad zich te diversifiëren over verschillende sectoren. Op het vlak van Vrije tijd zijn de verdere ontwikkeling van de Sportzone en de Culturele Zone (de Ververij) een prioriteit. Als het stadsbestuur nieuwe gezinnen wil verleiden om zich te komen vestigen in onze mooie stad, of wanneer we een zogenaamde "brain drain" van onze jeugd willen vermijden, dan moet er een gezond evenwicht worden aangeboden tussen goedkope en kwaliteitsvolle woningen, werkgelegenheid en ontspanning. Op (korte) termijn de opvangmogelijkheden voor kinderen uitbreiden. Op langere termijn dient ook een nieuw zwembadcomplex gebouwd te worden op de Sportzone, opdat deze zone een echte sportsite de naam waardig zou zijn. Verder dient het socio-culturele middenveld verder te worden ondersteunt en de kwaliteit van het aangeboden culturele programma mag niet uit het oog worden verloren. Wie worden de winnaars, wie de verliezers? De bevolking van de stad Ronse. De huidige en toekomstige generaties die in onze stad zullen leven. Welke politieke partijen er zullen verliezen of winnen, wordt bepaald door de kiezer. Ik verwacht echter dat de kiezer in oktober 2012 de keuze zal hebben uit een groter aantal lijsten dan in 2006. Gelet op de toepassing van het systeem Imperiali bij de zetelverdeling zal dit een klein voordeel geven aan de grotere lijsten. Wat de concrete impact zal zijn van de uitbreiding van het aantal gemeenteraadszetels van 27 naar 29 is niet echt te voorspellen. Een ander fenomeen, in het bijzonder, is ook het grote aantal partijen aan de rechterzijde. Naast de traditionele partijen zullen ook in Ronse een aantal andere spelers aan de rechterzijde naar de stem van de kiezer dingen, waardoor de concurrentie zeker in grote mate aanwezig zal zijn. Wat de sp.a Ronse betreft, denk ik dat door opnieuw met een sterk en socialistisch verhaal naar de kiezer te trekken, sp.a Ronse terug de grootste partij kan worden in Ronse. En dit ligt zeker binnen handbereik. Ik haal hier maar even de resultaten aan van de federale verkiezingen in 2010, waar Ronse op de Senaatslijst het enige kieskanton was waar sp.a als de grootste partij uitkwam. Dit resultaat moeten we dan ook kunnen evenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. Wat is van belang in uw gemeente?We moeten streven naar een harmonieuze samenleving, waarbij respect voor ieders cultuur centraal staat. We mogen niet vervallen in een blind sloganesk integratiedebat , waarin zogenaamde oplossingen worden aangereikt voor zogenaamde "symptomen" die een totaal andere oorzaak kennen. Meer dan te streven naar integratie, waarbij assimilatie door sommigen tracht te worden bereikt, moeten we inzetten op de participatie van die groepen in onze stad die onvoldoende worden bereikt. Hierbij dienen alle drempels te worden weggehaald, zoals onder meer taal, maar ook vaak financiële drempels dienen worden aangepakt. Ronse moet immers opnieuw die stad van weleer zijn, waar het aangenaam wonen is, werk in eigen regio en stad kan worden gevonden en een rijk socio-cultureel leven bestaat. (SD)