De verkeersborden B22 en B23 geven fietsers de toelating om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij een rood verkeerslicht, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan andere weggebruikers. Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille en Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels huldigen maandag in Brussel de verkeersborden in. Het BIVV zegt evenwel geen voorstander van de maatregel te zijn, omdat in de Belgische verkeerstraditie een rood licht als een absolute verplichting om te stoppen beschouwd wordt. Het instituut waarschuwt dat de mogelijkheid voor fietsers om op bepaalde kruispunten door het rode licht te rijden, het gevaar inhoudt dat fietsers dat ook doen op kruispunten waar het niet wordt toegelaten. "En dat zal de overgrote meerderheid van de kruispunten zijn", weet het BIVV. Het instituut voerde al een reeks observaties uit van het fietsgedrag op kruispunten die in aanmerking komen voor de borden, maar waar ze nog niet aangebracht zijn. Het tweede luik, een effectenstudie van de manier waarop fietsers zich gedragen op kruispunten met de bewuste borden, wordt uitgevoerd in het najaar. "Op dat ogenblik zal de wijziging van de wegcode gestemd en gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad en zullen alle twijfels verdwenen zijn", aldus het BIVV. (MDM)

De verkeersborden B22 en B23 geven fietsers de toelating om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij een rood verkeerslicht, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan andere weggebruikers. Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille en Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels huldigen maandag in Brussel de verkeersborden in. Het BIVV zegt evenwel geen voorstander van de maatregel te zijn, omdat in de Belgische verkeerstraditie een rood licht als een absolute verplichting om te stoppen beschouwd wordt. Het instituut waarschuwt dat de mogelijkheid voor fietsers om op bepaalde kruispunten door het rode licht te rijden, het gevaar inhoudt dat fietsers dat ook doen op kruispunten waar het niet wordt toegelaten. "En dat zal de overgrote meerderheid van de kruispunten zijn", weet het BIVV. Het instituut voerde al een reeks observaties uit van het fietsgedrag op kruispunten die in aanmerking komen voor de borden, maar waar ze nog niet aangebracht zijn. Het tweede luik, een effectenstudie van de manier waarop fietsers zich gedragen op kruispunten met de bewuste borden, wordt uitgevoerd in het najaar. "Op dat ogenblik zal de wijziging van de wegcode gestemd en gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad en zullen alle twijfels verdwenen zijn", aldus het BIVV. (MDM)