De aanvaring sloeg op de rol van het middenveld bij de evaluatie van de wetten. Demir bleek gepikeerd door een vraag van De Coninck daarover en verweet het sp.a-Kamerlid daarop "verzuurd" te zijn omdat zijzelf "jarenlang geen bal heeft gedaan". Toen haar microfoon uitgeschakeld was, vertrokken nog allerlei verwijten van bij de staatssecretaris richting gewezen minister van Werk De Coninck. "Als u geen fatsoenlijk antwoord kan geven, dan begint u op de persoon te schieten. Daar is niemand mee gediend. Ik vraag het middenveld te betrekken waar u doodsbang van bent", reageerde De Coninck. Terwijl nogal wat aanwezigen met gefronste wenkbrauwen het schouwspel gadesloegen, maande commissievoorzitster Muriel Gerkens aan de kalmte te bewaren, waarna de rust ook weerkeerde. (Belga)

De aanvaring sloeg op de rol van het middenveld bij de evaluatie van de wetten. Demir bleek gepikeerd door een vraag van De Coninck daarover en verweet het sp.a-Kamerlid daarop "verzuurd" te zijn omdat zijzelf "jarenlang geen bal heeft gedaan". Toen haar microfoon uitgeschakeld was, vertrokken nog allerlei verwijten van bij de staatssecretaris richting gewezen minister van Werk De Coninck. "Als u geen fatsoenlijk antwoord kan geven, dan begint u op de persoon te schieten. Daar is niemand mee gediend. Ik vraag het middenveld te betrekken waar u doodsbang van bent", reageerde De Coninck. Terwijl nogal wat aanwezigen met gefronste wenkbrauwen het schouwspel gadesloegen, maande commissievoorzitster Muriel Gerkens aan de kalmte te bewaren, waarna de rust ook weerkeerde. (Belga)