De beslissingen van het jongste Overlegcomité houden in dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen wordt verlengd tot 15 januari 2021. Ondanks de solidariteit met de nodige maatregelen, om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen vermijden en de druk op het gezondheidssysteem verder te verlichten, ervaren "de bisschoppen en met hen vele gelovigen, deze lockdown van publieke vieringen in de kerken, als een beperking voor de beleving van hun geloof". De bisschoppen herhalen hun oproep aan de parochieverantwoordelijken om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. "Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, heel welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen." Ze roepen hen tevens op in de kerstdagen een coronaproof bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken. En in het bijzonder solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft. Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden." (Belga)

De beslissingen van het jongste Overlegcomité houden in dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen wordt verlengd tot 15 januari 2021. Ondanks de solidariteit met de nodige maatregelen, om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen vermijden en de druk op het gezondheidssysteem verder te verlichten, ervaren "de bisschoppen en met hen vele gelovigen, deze lockdown van publieke vieringen in de kerken, als een beperking voor de beleving van hun geloof". De bisschoppen herhalen hun oproep aan de parochieverantwoordelijken om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. "Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, heel welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen." Ze roepen hen tevens op in de kerstdagen een coronaproof bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken. En in het bijzonder solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft. Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden." (Belga)