De Belgische bisschoppen beloven mee te werken met de Kamercommissie seksueel misbruik die maandag van start gaat. Als ze worden uitgenodigd, zullen ze daarop ingaan.

De bijzondere commissie zal het seksueel misbruik in gezagsrelaties onderzoeken, inzonderheid binnen de kerk. Tijdens haar installatievergadering besliste ze eerst de
slachtoffers van seksueel misbruik aan het woord te laten.

De spits zal worden wordt afgebeten door Mensenrechten in de Kerk van Rik Devillé. In de loop van woensdag waren er reeds een tiental personen en organisaties geselecteerd.

De hoorzittingen vinden plaats op maandag- en woensdagnamiddag. Voor de eerste reeks hoorzittingen verwacht de commissie drie of vier vergaderingen nodig te hebben.

Getuigen

Donderdag beloofden de Belgische bisschoppen bereid te zijn om te komen getuigen voor de commissie. De bisschoppenconferentie vergaderde donderdag over de bijzondere commissie, in aanwezigheid van kardinaal Godfried Danneels en de bisschoppen emeriti.

Na afloop verklaarde Toon Osaer, die in die zaak het woord voert namens de kerk, dat er nog geen concrete uitnodiging was om te komen getuigen. 'Maar als de bisschoppen uitgenodigd worden, zullen ze hun volle medewerking verlenen. De kans is natuurlijk heel reëel dat die uitnodiging er komt'.

De commissie besliste woensdag om een brief te sturen naar de kerk met een verzoek om informatie over klachten, procedures en resultaten van de afgelopen vijftig jaar. Ook op dat vlak beloven de bisschoppen hun medewerking. Ze zullen bijgestaan worden door advocaat Paul Quirynen.

De Belgische bisschoppen beloven mee te werken met de Kamercommissie seksueel misbruik die maandag van start gaat. Als ze worden uitgenodigd, zullen ze daarop ingaan.De bijzondere commissie zal het seksueel misbruik in gezagsrelaties onderzoeken, inzonderheid binnen de kerk. Tijdens haar installatievergadering besliste ze eerst de slachtoffers van seksueel misbruik aan het woord te laten. De spits zal worden wordt afgebeten door Mensenrechten in de Kerk van Rik Devillé. In de loop van woensdag waren er reeds een tiental personen en organisaties geselecteerd. De hoorzittingen vinden plaats op maandag- en woensdagnamiddag. Voor de eerste reeks hoorzittingen verwacht de commissie drie of vier vergaderingen nodig te hebben.GetuigenDonderdag beloofden de Belgische bisschoppen bereid te zijn om te komen getuigen voor de commissie. De bisschoppenconferentie vergaderde donderdag over de bijzondere commissie, in aanwezigheid van kardinaal Godfried Danneels en de bisschoppen emeriti.Na afloop verklaarde Toon Osaer, die in die zaak het woord voert namens de kerk, dat er nog geen concrete uitnodiging was om te komen getuigen. 'Maar als de bisschoppen uitgenodigd worden, zullen ze hun volle medewerking verlenen. De kans is natuurlijk heel reëel dat die uitnodiging er komt'.De commissie besliste woensdag om een brief te sturen naar de kerk met een verzoek om informatie over klachten, procedures en resultaten van de afgelopen vijftig jaar. Ook op dat vlak beloven de bisschoppen hun medewerking. Ze zullen bijgestaan worden door advocaat Paul Quirynen.