De identiteitskaart is vooral een praktisch instrument om bepaalde gegevens bij te houden. Dat is nodig omdat vanaf 1 januari 2018 in alle bisdommen van België een nieuwe regeling in voege treedt voor het inschrijven van het sacrament van het doopsel in het doopregister. Dat gebeurt niet langer in het parochieregister van de parochie waar hij of zij woont, maar van de parochie waar hij of zij gedoopt wordt, en enkel daar. Latere sacramenten worden er ook in genoteerd. De kaart bundelt die gegevens als persoonlijk geheugensteuntje. Met de nieuwe regeling voegen de bisschoppen zich naar de gewijzigde realiteit inzake parochiebezoek. Christenen zijn vandaag veel mobieler dan voorheen. "Velen kiezen ervoor in een andere parochie naar de mis te gaan", verduidelijkt Cosijns. De mosterd voor de kaart halen de bisschoppen in Doornik, waar al een 'Carnet de vie chrétienne' bestaat. Ook een aantal kerkelijke formulieren worden aangepast om in orde te zijn met de nieuwe Europese wetgeving op de privacy die in 2018 van kracht wordt. Op het formulier voor het doopsel wijzen de bisschoppen erop dat de instemming van beide ouders nodig is om hun kind ten laten dopen. Nieuw is dat ze het niet langer over 'mama' en 'papa' hebben maar over 'persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen'. "Wij volgen de redenering van paus Franciscus dat ieder kind gedoopt mag worden als de natuurlijke ouders of zij die het ouderlijk gezag uitoefenen ervoor kiezen het christelijk op te voeden, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden: gehuwd, gescheiden of homoseksueel. Daarmee spreken we geen oordeel uit. We stemmen ons af op de evolutie in de samenleving", aldus Cosijns. (Belga)

De identiteitskaart is vooral een praktisch instrument om bepaalde gegevens bij te houden. Dat is nodig omdat vanaf 1 januari 2018 in alle bisdommen van België een nieuwe regeling in voege treedt voor het inschrijven van het sacrament van het doopsel in het doopregister. Dat gebeurt niet langer in het parochieregister van de parochie waar hij of zij woont, maar van de parochie waar hij of zij gedoopt wordt, en enkel daar. Latere sacramenten worden er ook in genoteerd. De kaart bundelt die gegevens als persoonlijk geheugensteuntje. Met de nieuwe regeling voegen de bisschoppen zich naar de gewijzigde realiteit inzake parochiebezoek. Christenen zijn vandaag veel mobieler dan voorheen. "Velen kiezen ervoor in een andere parochie naar de mis te gaan", verduidelijkt Cosijns. De mosterd voor de kaart halen de bisschoppen in Doornik, waar al een 'Carnet de vie chrétienne' bestaat. Ook een aantal kerkelijke formulieren worden aangepast om in orde te zijn met de nieuwe Europese wetgeving op de privacy die in 2018 van kracht wordt. Op het formulier voor het doopsel wijzen de bisschoppen erop dat de instemming van beide ouders nodig is om hun kind ten laten dopen. Nieuw is dat ze het niet langer over 'mama' en 'papa' hebben maar over 'persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen'. "Wij volgen de redenering van paus Franciscus dat ieder kind gedoopt mag worden als de natuurlijke ouders of zij die het ouderlijk gezag uitoefenen ervoor kiezen het christelijk op te voeden, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden: gehuwd, gescheiden of homoseksueel. Daarmee spreken we geen oordeel uit. We stemmen ons af op de evolutie in de samenleving", aldus Cosijns. (Belga)