Volgens Radio Vaticaan en het zendingsagentschap Fides hebben de bisschoppen van de kerkprovincie Bukavu een alarmkreet gericht aan de overheid in Kinshasa. In hun brief hebben ze het over "convergerende indicaties die het spectrum oproepen van een oorlog met nog verborgen achtergronden en motivaties". De geestelijken sommen enkele van die verontrustende factoren op: het simultane heropleven in verscheidene regio's van aan gewapende bendes toegeschreven wrede misdaden, de heropleving om nog ongekende reden(en) van de Mai Mai-beweging, muiterijen en deserties. "De oorlogen in de Democratische Republiek Congo zijn steeds geweest en blijven roofoorlogen van zowel interne als externe oorsprong", schrijven de bisschoppen, die er op wijzen dat de oostelijke regio van de DRC rijk is aan bossen, landbouw en, vooral, zeldzame metalen. (MUA)

Volgens Radio Vaticaan en het zendingsagentschap Fides hebben de bisschoppen van de kerkprovincie Bukavu een alarmkreet gericht aan de overheid in Kinshasa. In hun brief hebben ze het over "convergerende indicaties die het spectrum oproepen van een oorlog met nog verborgen achtergronden en motivaties". De geestelijken sommen enkele van die verontrustende factoren op: het simultane heropleven in verscheidene regio's van aan gewapende bendes toegeschreven wrede misdaden, de heropleving om nog ongekende reden(en) van de Mai Mai-beweging, muiterijen en deserties. "De oorlogen in de Democratische Republiek Congo zijn steeds geweest en blijven roofoorlogen van zowel interne als externe oorsprong", schrijven de bisschoppen, die er op wijzen dat de oostelijke regio van de DRC rijk is aan bossen, landbouw en, vooral, zeldzame metalen. (MUA)