"De bisschoppen en religieuze oversten zijn zich bewust van hun morele verantwoordelijkheid en van de verwachting van de gehele samenleving naar hen toe. Daarom willen ze zich inzetten voor de erkenning van de slachtoffers en het herstel van hun leed. Zo willen zij de slachtoffers in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen", zo staat in een persbericht die de bisschoppen maandag verstuurden.

Arbitrageconstructie
De bisschoppen stemmen ermee in om, volgens het voorstel van de bijzondere en opvolgingscommissie Seksueel Misbruik in de Kamer, samen te werken met de deskundigen van de opvolgingscommissie aan de organisatie van een "pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure" voor de reeds gerechtelijk verjaarde feiten.

Verder zeggen de bisschoppen "diep geraakt te zijn over de zware feiten die door geestelijken of leden van religieuze gemeenschappen werden gepleegd". Ze betreuren "zeer oprecht" het lijden van de slachtoffers en "waarderen" de moed om de feiten te melden.

"De bisschoppen en religieuze oversten zijn unaniem en vastberaden om al het mogelijke in het werk te stellen opdat de zware feiten die heel onze samenleving terecht betreurt, zich nooit meer kunnen herhalen."

"Belangrijke dag voor de slachtoffers"
Voor Renaat Landuyt (SP.A) is de beslissing "een belangrijke eerste stap, maar nu begint het werk pas". Zes experts dienen vast te leggen hoe het arbitragesysteem in de praktijk zal werken, welk profiel de arbiters moeten hebben, welke feiten in aanmerking komen en op welke manier de schade begroot dient te worden. Op basis van het werk van de zes moet dan een basisovereenkomst met de kerk worden uitgewerkt, lichtte Landuyt toe. Vervolgens kunnen de individuele slachtoffers of hun nabestaanden een individuele arbitrageovereenkomst afsluiten.

Ook Open Vld-commissielid Carina Van Cauter sprak van een belangrijke dag voor de slachtoffers. "Het seksueel misbruik heeft diepe wonden geslagen en vele slachtoffers voor het leven beperkt. Die schade uitwissen is onmogelijk, de schade vergoeden kan wel nog."

Volgens Karine Lalieux (PS), de voorzitster van de parlementaire commissie beantwoordt het standpunt van de Bisschoppenconferentie volledig aan de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie, maar ze voegt er meteen aan toe dat er op de daden moet worden gewacht.

Lalieux benadrukt tevens dat "de kerk haar toon heeft veranderd". "De kerk erkent haar morele verantwoordelijkheid, erkent de slachtoffers en is bereid om hun lijden te herstellen", stelde Lalieux. (Belga/TE)

"De bisschoppen en religieuze oversten zijn zich bewust van hun morele verantwoordelijkheid en van de verwachting van de gehele samenleving naar hen toe. Daarom willen ze zich inzetten voor de erkenning van de slachtoffers en het herstel van hun leed. Zo willen zij de slachtoffers in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen", zo staat in een persbericht die de bisschoppen maandag verstuurden. Arbitrageconstructie De bisschoppen stemmen ermee in om, volgens het voorstel van de bijzondere en opvolgingscommissie Seksueel Misbruik in de Kamer, samen te werken met de deskundigen van de opvolgingscommissie aan de organisatie van een "pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure" voor de reeds gerechtelijk verjaarde feiten.Verder zeggen de bisschoppen "diep geraakt te zijn over de zware feiten die door geestelijken of leden van religieuze gemeenschappen werden gepleegd". Ze betreuren "zeer oprecht" het lijden van de slachtoffers en "waarderen" de moed om de feiten te melden."De bisschoppen en religieuze oversten zijn unaniem en vastberaden om al het mogelijke in het werk te stellen opdat de zware feiten die heel onze samenleving terecht betreurt, zich nooit meer kunnen herhalen.""Belangrijke dag voor de slachtoffers" Voor Renaat Landuyt (SP.A) is de beslissing "een belangrijke eerste stap, maar nu begint het werk pas". Zes experts dienen vast te leggen hoe het arbitragesysteem in de praktijk zal werken, welk profiel de arbiters moeten hebben, welke feiten in aanmerking komen en op welke manier de schade begroot dient te worden. Op basis van het werk van de zes moet dan een basisovereenkomst met de kerk worden uitgewerkt, lichtte Landuyt toe. Vervolgens kunnen de individuele slachtoffers of hun nabestaanden een individuele arbitrageovereenkomst afsluiten. Ook Open Vld-commissielid Carina Van Cauter sprak van een belangrijke dag voor de slachtoffers. "Het seksueel misbruik heeft diepe wonden geslagen en vele slachtoffers voor het leven beperkt. Die schade uitwissen is onmogelijk, de schade vergoeden kan wel nog." Volgens Karine Lalieux (PS), de voorzitster van de parlementaire commissie beantwoordt het standpunt van de Bisschoppenconferentie volledig aan de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie, maar ze voegt er meteen aan toe dat er op de daden moet worden gewacht. Lalieux benadrukt tevens dat "de kerk haar toon heeft veranderd". "De kerk erkent haar morele verantwoordelijkheid, erkent de slachtoffers en is bereid om hun lijden te herstellen", stelde Lalieux. (Belga/TE)