Jan Van Cauwelaert werd op 12 april 1914 in Antwerpen geboren als jongste zoon van politicus Frans Van Cauwelaert. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven en theologie aan het Missiehuis van Scheut. Na zijn priesterwijding in 1939 doceerde hij wijsbegeerte in ons land maar ook in Congo. Van 1958 tot 1967 was hij bisschop van Inongo (Congo). Daarna werd hij rector van het studiehuis van zijn congregatie in Rome en lid van de Vaticaanse commissie voor het lekenapostolaat. Van Cauwelaert is ook voorzitter geweest van het Comité voor Missionerende instituten en ondervoorzitter van Pax Christi Vlaanderen. "Van Cauwelaert heeft een actieve rol gespeeld in Pax Christi en begeleidde ook missies van Pax Christi Vlaanderen in het kader van de internationale vredesbeweging", zegt Jo Hanssens van Pax Christi, die jarenlang nauw met hem samenwerkte. Volgens Eric Maes, secretaris van de Scheutisten, speelde bisschop Van Cauwelaert ook een belangrijke rol op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waar hij onder meer pleitte voor de invoering van de liturgie in de volkstaal en voor het ernstig nemen van de leek in de Kerk. Ook op hoge leeftijd had Van Cauwelaert een open visie en was hij openlijk progressief. Wanneer bisschop Van Cauwelaert wordt begraven, is nog niet geweten. (Belga)

Jan Van Cauwelaert werd op 12 april 1914 in Antwerpen geboren als jongste zoon van politicus Frans Van Cauwelaert. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven en theologie aan het Missiehuis van Scheut. Na zijn priesterwijding in 1939 doceerde hij wijsbegeerte in ons land maar ook in Congo. Van 1958 tot 1967 was hij bisschop van Inongo (Congo). Daarna werd hij rector van het studiehuis van zijn congregatie in Rome en lid van de Vaticaanse commissie voor het lekenapostolaat. Van Cauwelaert is ook voorzitter geweest van het Comité voor Missionerende instituten en ondervoorzitter van Pax Christi Vlaanderen. "Van Cauwelaert heeft een actieve rol gespeeld in Pax Christi en begeleidde ook missies van Pax Christi Vlaanderen in het kader van de internationale vredesbeweging", zegt Jo Hanssens van Pax Christi, die jarenlang nauw met hem samenwerkte. Volgens Eric Maes, secretaris van de Scheutisten, speelde bisschop Van Cauwelaert ook een belangrijke rol op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waar hij onder meer pleitte voor de invoering van de liturgie in de volkstaal en voor het ernstig nemen van de leek in de Kerk. Ook op hoge leeftijd had Van Cauwelaert een open visie en was hij openlijk progressief. Wanneer bisschop Van Cauwelaert wordt begraven, is nog niet geweten. (Belga)