Biologische landbouw gebruikt geen chemische pesticiden, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen en hanteert een verplichte buitenloop van dieren. Er waren vorig jaar 75 nieuwe aanmeldingen, terwijl 27 landbouwbedrijven hun biologische productie hebben stopgezet. In Vlaanderen wordt 8.677 hectare gebruikt voor biologische landbouw, een stijging van 10 pct tegenover 2018 en ongeveer 1,4 pct van het totale Vlaamse landbouwareaal. Bijna twee derde van de Vlaamse bio-oppervlakte bestaat uit grasland en voedergewassen. De oppervlakte die gebruikt wordt voor biologisch fruit is met een kwart gegroeid. Het rapport ziet in 2019 vooral een toename van landbouwbedrijven actief in de biologische pluimveehouderij. Sinds 2015 is hun aandeel met ongeveer een derde gestegen. Het totale aantal dieren die als biologisch geregistreerd zijn, groeide aan met 13 pct ten opzichte van 2018. Naast de pluimveehouderij vertonen ook de varkenshouderij en schapenhouderij stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel. De groei gaat hand in hand met een groeiende interesse in biologische verse voeding. In 2019 gaven de Vlamingen 200 miljoen euro (+5 pct) uit aan biologische voeding. Vooral biologische aardappelen, groenten en fruit worden gekocht en geconsumeerd. Op dit vlak blijft Vlaanderen wel achter op Wallonië: Walen besteden 255 miljoen euro aan biologische voeding en dranken. (Belga)

Biologische landbouw gebruikt geen chemische pesticiden, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen en hanteert een verplichte buitenloop van dieren. Er waren vorig jaar 75 nieuwe aanmeldingen, terwijl 27 landbouwbedrijven hun biologische productie hebben stopgezet. In Vlaanderen wordt 8.677 hectare gebruikt voor biologische landbouw, een stijging van 10 pct tegenover 2018 en ongeveer 1,4 pct van het totale Vlaamse landbouwareaal. Bijna twee derde van de Vlaamse bio-oppervlakte bestaat uit grasland en voedergewassen. De oppervlakte die gebruikt wordt voor biologisch fruit is met een kwart gegroeid. Het rapport ziet in 2019 vooral een toename van landbouwbedrijven actief in de biologische pluimveehouderij. Sinds 2015 is hun aandeel met ongeveer een derde gestegen. Het totale aantal dieren die als biologisch geregistreerd zijn, groeide aan met 13 pct ten opzichte van 2018. Naast de pluimveehouderij vertonen ook de varkenshouderij en schapenhouderij stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel. De groei gaat hand in hand met een groeiende interesse in biologische verse voeding. In 2019 gaven de Vlamingen 200 miljoen euro (+5 pct) uit aan biologische voeding. Vooral biologische aardappelen, groenten en fruit worden gekocht en geconsumeerd. Op dit vlak blijft Vlaanderen wel achter op Wallonië: Walen besteden 255 miljoen euro aan biologische voeding en dranken. (Belga)