Naargelang de aard van de verkoop kan een gerechtsdeurwaarder voortaan kiezen om de verkoop online te organiseren, fysiek te laten plaatsvinden of eenzelfde verkoop tegelijk op fysieke en elektronische wijze te houden. Een groter publieksbereik, digitale efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid worden hiermee gekoppeld aan de vertrouwensfunctie van de gerechtsdeurwaarder als openbaar ministerieel ambtenaar. Na geslaagde projecten zoals de invoering van de IOS-procedure en de elektronische betekening nemen de minister van Justitie en de NKGB met de online gerechtelijke verkoop een nieuwe stap in de digitalisering van het beroep van gerechtsdeurwaarder. "Openbare gerechtelijke verkopen zijn de laatste stap in een beslagprocedure, die ook mentaal zwaar kunnen wegen op mensen. Gelukkig mondt slechts 2 % van de dossiers uit in een openbare verkoop. In dat geval garandeert de gerechtsdeurwaarder een kostenefficiënte verkoop met een maximale opbrengst. Doordat we de goederen voortaan ook online mogen aanbieden, vergroten we het potentieel aan kandidaat-kopers aanzienlijk.", stelt de voorzitter van de NKGB. Minister Van Quickenborne wijst erop dat gerechtsdeurwaarders een belangrijke rol vervullen. "In de eerste plaats om de verschillende partijen te helpen om tot menselijke oplossingen te komen. Nu geven we hen ook de digitale tools om sneller en efficiënter te kunnen werken wanneer men toch tot een openbare gerechtelijke verkoop overgaat. Door online meer potentiële kopers te bereiken, kan er aan hogere prijzen verkocht worden. Dit komt zowel de schuldeisers als de schuldenaars ten goede." (Belga)

Naargelang de aard van de verkoop kan een gerechtsdeurwaarder voortaan kiezen om de verkoop online te organiseren, fysiek te laten plaatsvinden of eenzelfde verkoop tegelijk op fysieke en elektronische wijze te houden. Een groter publieksbereik, digitale efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid worden hiermee gekoppeld aan de vertrouwensfunctie van de gerechtsdeurwaarder als openbaar ministerieel ambtenaar. Na geslaagde projecten zoals de invoering van de IOS-procedure en de elektronische betekening nemen de minister van Justitie en de NKGB met de online gerechtelijke verkoop een nieuwe stap in de digitalisering van het beroep van gerechtsdeurwaarder. "Openbare gerechtelijke verkopen zijn de laatste stap in een beslagprocedure, die ook mentaal zwaar kunnen wegen op mensen. Gelukkig mondt slechts 2 % van de dossiers uit in een openbare verkoop. In dat geval garandeert de gerechtsdeurwaarder een kostenefficiënte verkoop met een maximale opbrengst. Doordat we de goederen voortaan ook online mogen aanbieden, vergroten we het potentieel aan kandidaat-kopers aanzienlijk.", stelt de voorzitter van de NKGB. Minister Van Quickenborne wijst erop dat gerechtsdeurwaarders een belangrijke rol vervullen. "In de eerste plaats om de verschillende partijen te helpen om tot menselijke oplossingen te komen. Nu geven we hen ook de digitale tools om sneller en efficiënter te kunnen werken wanneer men toch tot een openbare gerechtelijke verkoop overgaat. Door online meer potentiële kopers te bereiken, kan er aan hogere prijzen verkocht worden. Dit komt zowel de schuldeisers als de schuldenaars ten goede." (Belga)